Gemiddeld zien huisartsen meer dan vijftien patiënten per dag. En dat aantal raadplegingen stijgt.

Zonder de snelle vervanging van de huisartsen die met pensioen gaan, dreigt er wellicht een probleem met de toegankelijkheid van de zorg. Dat is een van de conclusies van uit het recentste jaarverslag van het Riziv.

In het jaarverslag 2012 worden de sterke en zwakke punten van de Belgische huisartsengeneeskunde op een rij gezet. Het verslag verscheen half juli, maar de cijfers waarnaar het hoofdstuk verwijst, dateren al van 2009.

In de jaren negentig stond het inkomen van de huisartsen onder druk. Sinds 2000 is het aantal patiënten per huisarts echter opnieuw gestegen van 802 tot 1003 in 2009. De jongste jaren nam de overheid bovendien een aantal maatregelen om het huisartsenberoep financieel opnieuw aantrekkelijker te maken, zoals en een informaticapremie of een premie voor het beheren van het globaal medisch dossier.

Uit de data die het Riziv verzamelde, blijkt nu dat het gemiddelde inkomen tussen 2000 en 2009 is gestegen van 74.600 naar 135.479 euro.

Gemiddeld zien huisartsen meer dan vijftien patiënten per dag. En dat aantal raadplegingen stijgt.Zonder de snelle vervanging van de huisartsen die met pensioen gaan, dreigt er wellicht een probleem met de toegankelijkheid van de zorg. Dat is een van de conclusies van uit het recentste jaarverslag van het Riziv. In het jaarverslag 2012 worden de sterke en zwakke punten van de Belgische huisartsengeneeskunde op een rij gezet. Het verslag verscheen half juli, maar de cijfers waarnaar het hoofdstuk verwijst, dateren al van 2009. In de jaren negentig stond het inkomen van de huisartsen onder druk. Sinds 2000 is het aantal patiënten per huisarts echter opnieuw gestegen van 802 tot 1003 in 2009. De jongste jaren nam de overheid bovendien een aantal maatregelen om het huisartsenberoep financieel opnieuw aantrekkelijker te maken, zoals en een informaticapremie of een premie voor het beheren van het globaal medisch dossier. Uit de data die het Riziv verzamelde, blijkt nu dat het gemiddelde inkomen tussen 2000 en 2009 is gestegen van 74.600 naar 135.479 euro.