Als je ergens een bestelling plaatst, ben je daar in principe door gebonden. Het enige wat je kunt doen als de levering echt te lang uitblijft, is de winkelier in gebreke stellen via een aangetekende brief en hem vragen alsnog te leveren.

Lukt dat niet, dan kun je de ontbinding van de overeenkomst vragen. Daarvoor raadpleeg je beter een advocaat. Die kan nakijken of de voorwaarden voor een ontbinding vervuld zijn en of je je kunt beroepen op de buitengerechtelijke ontbinding. Dat betekent dat je de ontbinding vaststelt in plaats van de ontbinding van de overeenkomst te vragen aan de rechtbank. Zie je zelf ten onrechte van de bestelling af, dan kan de winkelier je allerlei vergoedingen vragen.

Een andere denkspoor is dat je op het moment van de bestelling een uiterlijke leveringstermijn afspreekt met de winkelier. Als hij daarmee akkoord gaat, zet dan de afgesproken termijn op papier om discussies te vermijden.

Ook neemt je het beste schriftelijk de clausule op dat je de overeenkomst 'van rechtswege en zonder ingebrekestelling' kunt ontbinden als de afgesproken termijn niet wordt nageleefd. Wordt in dat geval niet tijdig geleverd, dan kun je het contract beëindigen zonder naar de rechtbank te moeten.

Als je ergens een bestelling plaatst, ben je daar in principe door gebonden. Het enige wat je kunt doen als de levering echt te lang uitblijft, is de winkelier in gebreke stellen via een aangetekende brief en hem vragen alsnog te leveren. Lukt dat niet, dan kun je de ontbinding van de overeenkomst vragen. Daarvoor raadpleeg je beter een advocaat. Die kan nakijken of de voorwaarden voor een ontbinding vervuld zijn en of je je kunt beroepen op de buitengerechtelijke ontbinding. Dat betekent dat je de ontbinding vaststelt in plaats van de ontbinding van de overeenkomst te vragen aan de rechtbank. Zie je zelf ten onrechte van de bestelling af, dan kan de winkelier je allerlei vergoedingen vragen. Een andere denkspoor is dat je op het moment van de bestelling een uiterlijke leveringstermijn afspreekt met de winkelier. Als hij daarmee akkoord gaat, zet dan de afgesproken termijn op papier om discussies te vermijden. Ook neemt je het beste schriftelijk de clausule op dat je de overeenkomst 'van rechtswege en zonder ingebrekestelling' kunt ontbinden als de afgesproken termijn niet wordt nageleefd. Wordt in dat geval niet tijdig geleverd, dan kun je het contract beëindigen zonder naar de rechtbank te moeten.