Het eenvoudigste is dat je je tak 21-verzekering afkoopt. Dat wil zeggen dat je een bijvoegsel bij je contract ondertekent waardoor het kapitaal wordt uitgekeerd. Je kunt dat bedrag dan via een hand- of een bankgift doorgeven aan je dochter of zoon, zonder schenkingsrechten af te dragen. Overleef je de de hand- of bankgift minstens drie jaar, dan hoeft je zoon of dochter geen successierechten te betalen.

Gebeurt de afkoop meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract, dan is op het kapitaal geen roerende voorheffing verschuldigd. Er moeten mogelijk wel uitstapkosten worden betaald. Wil je dochter of zoon een nieuwe tak 21-verzekering afsluiten, dan betalen ze een premiebelasting van 2 procent en moet hij of zij weer acht jaar wachten om vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen.

Fiscaal interessanter is de overdracht van de rechten van je contract. Dat doe je eveneens door een bijvoegsel op te maken, waardoor het contract blijft doorlopen en je dochter of zoon de nieuwe verzekeringsnemer wordt. Zo'n overdracht heeft als voordeel dat er geen nieuwe verzekeringsbelasting en geen uitstapkosten moeten worden betaald. De periode van acht jaar om de vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen, blijft gewoon doorlopen.

Je laat die overdracht het beste notarieel vastleggen. Als de akte wordt verleden door een Belgische notaris, betaal je een notarieel honorarium en schenkingsrechten. Doe je een beroep op een Nederlandse notaris, dan zijn er geen schenkingsrechten verschuldigd, maar moet je de overdracht drie jaar overleven. Anders moet je dochter of zoon successierechten afdragen. (JS)

Het eenvoudigste is dat je je tak 21-verzekering afkoopt. Dat wil zeggen dat je een bijvoegsel bij je contract ondertekent waardoor het kapitaal wordt uitgekeerd. Je kunt dat bedrag dan via een hand- of een bankgift doorgeven aan je dochter of zoon, zonder schenkingsrechten af te dragen. Overleef je de de hand- of bankgift minstens drie jaar, dan hoeft je zoon of dochter geen successierechten te betalen. Gebeurt de afkoop meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract, dan is op het kapitaal geen roerende voorheffing verschuldigd. Er moeten mogelijk wel uitstapkosten worden betaald. Wil je dochter of zoon een nieuwe tak 21-verzekering afsluiten, dan betalen ze een premiebelasting van 2 procent en moet hij of zij weer acht jaar wachten om vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen. Fiscaal interessanter is de overdracht van de rechten van je contract. Dat doe je eveneens door een bijvoegsel op te maken, waardoor het contract blijft doorlopen en je dochter of zoon de nieuwe verzekeringsnemer wordt. Zo'n overdracht heeft als voordeel dat er geen nieuwe verzekeringsbelasting en geen uitstapkosten moeten worden betaald. De periode van acht jaar om de vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen, blijft gewoon doorlopen. Je laat die overdracht het beste notarieel vastleggen. Als de akte wordt verleden door een Belgische notaris, betaal je een notarieel honorarium en schenkingsrechten. Doe je een beroep op een Nederlandse notaris, dan zijn er geen schenkingsrechten verschuldigd, maar moet je de overdracht drie jaar overleven. Anders moet je dochter of zoon successierechten afdragen. (JS)