Je hebt drie mogelijkheden. Ten eerste kun je de erfenis gewoon aanvaarden. Daarvoor hoef je niets te doen. Je krijgt dan de activa, maar je moet ook de passiva betalen.

Als het klaar en duidelijk is dat er een zware schuldenlast drukt op de nalatenschap, doe je er verstandig aan de erfenis te verwerpen. Je krijgt dan niets, maar je hoeft ook geen schulden of successierechten te voldoen. Je mag echter niets ondernemen waaruit kan worden vermoed dat je de erfenis impliciet aanvaardt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de nagelaten woning leegmaakt en de meubels voor zich houdt.

Aangezien je er niet zeker van bent dat de erfenis meer activa dan passiva heeft, aanvaard je de nalatenschap het beste onder voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan een inventaris opgemaakt waarin de goederen en de eventuele schulden worden vastgesteld. Als er schulden zijn, kunnen die niet worden verhaald op uw persoonlijke vermogen, enkel op de nalatenschap. Je krijgt enkel de nettoactiva; in het slechtste geval krijg je niets.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je daar niet meer op terugkomen. Voor een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en voor een verwerping van een nalatenschap hoef je sinds 29 mei 2014 niet langer te gaan naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen. Je kunt dat voortaan gewoon doen via een notaris van uw keuze. (JS)

Je hebt drie mogelijkheden. Ten eerste kun je de erfenis gewoon aanvaarden. Daarvoor hoef je niets te doen. Je krijgt dan de activa, maar je moet ook de passiva betalen. Als het klaar en duidelijk is dat er een zware schuldenlast drukt op de nalatenschap, doe je er verstandig aan de erfenis te verwerpen. Je krijgt dan niets, maar je hoeft ook geen schulden of successierechten te voldoen. Je mag echter niets ondernemen waaruit kan worden vermoed dat je de erfenis impliciet aanvaardt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de nagelaten woning leegmaakt en de meubels voor zich houdt. Aangezien je er niet zeker van bent dat de erfenis meer activa dan passiva heeft, aanvaard je de nalatenschap het beste onder voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan een inventaris opgemaakt waarin de goederen en de eventuele schulden worden vastgesteld. Als er schulden zijn, kunnen die niet worden verhaald op uw persoonlijke vermogen, enkel op de nalatenschap. Je krijgt enkel de nettoactiva; in het slechtste geval krijg je niets. Zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je daar niet meer op terugkomen. Voor een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en voor een verwerping van een nalatenschap hoef je sinds 29 mei 2014 niet langer te gaan naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen. Je kunt dat voortaan gewoon doen via een notaris van uw keuze. (JS)