De populariteit van tak 21-beleggingsverzekeringen heeft sterk te lijden onder de dalende rente. De gewaarborgde rente kende de laatste jaren immers een diepe terugval. Daar bovenop moet er op elke premie sedert 1 januari 2013 een premietaks van 2% worden betaald. Om dit negatief effect te beperken en om te kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing (RV) op de inkomsten, moet u een tak 21 minstens 8 jaar gaan bijhouden. Kunt u het geld niet zo lang missen, dan opteert u beter voor een andere belegging.

Gewaarborgde rente

Bij tak 21-producten is de gewaarborgde rentevoet een bijzonder belangrijke parameter voor de belegger. De minimum gewaarborgde rentevoet is gebaseerd op de Belgische tienjarige rente (OLO 10 jaar), gecorrigeerd met een welbepaald percentage. Het verschil met de Belgische tienjarige rente vergoedt de verzekeraars voor de beheerskosten, de verplichte bijdrage aan het waarborgfonds en de kapitaalsgarantie. Elke verzekeraar hanteert een eigen berekeningsmechanisme, maar algemeen gezien liggen de rendementen niet ver van elkaar verwijderd. Op basis van de huidige Belgische tienjarige rente _ die rond 0,40% ligt _ bedraagt de gewaarborgde minimum rentevoet momenteel 0,15% à 1,25%.

Concreet geniet de verzekeringsnemer op elke storting een gewaarborgde rentevoet, verworven voor een vooraf bepaalde termijn, meestal gedurende maximum 8 jaar. Deze rentevoet is echter niet gegarandeerd voor de toekomst zodat een latere storting een lagere of hogere gewaarborgde rentevoet kan hebben.

De gewaarborgde rentevoet kan ook 0% bedragen. De opbrengst van de tak 21-verzekeringen zonder gewaarborgde rente - de zogenoemde 0%-contracten - bestaat enkel uit een niet-gewaarborgde winstdeelname (zie hierna). Bij deze producten garandeert de maatschappij enkel kapitaalsgarantie en mikken de spaarders volledig op de winstdeling. Bij een 0%-contract is de winstdeelname in goede beursjaren meestal hoger dan bij een tak 21 met gewaarborgde rente. Maar in slechte beursjaren kan de winstdeelname nul procent bedragen. Een 0%-contract zal in zo'n slecht beursjaar dan ook effectief niets hebben opgeleverd. Dit komt omdat 0%-contracten meer in aandelen beleggen en het rendement op die manier meer wordt beïnvloed door de prestaties op de beurs.

Winstdeelname

Kenmerkend voor een tak 21-verzekering is dat (een deel van) het rendement wordt gevormd door de winstdeelname of de bonus die door de verzekeraar 'kan' worden uitgekeerd bovenop de gewaarborgde rentevoet. 'Kan', want het is niet zeker dat u elk jaar opnieuw recht hebt op deze bonus. Het bedrag van de winstdeelname verschilt trouwens van jaar tot jaar. Dit komt omdat de winstdeelname elk jaar opnieuw wordt bepaald in functie van de behaalde beleggingsresultaten en van de resultaten in het algemeen van de verzekeraar. De winstdeelname wordt toegekend op basis van de aanwezige reserve - zeg maar de gestorte en gekapitaliseerde premie(s) min de kosten - op 31 december van het voorgaande kalenderjaar en wordt in het begin van het jaar bekend gemaakt. Deze goedkeuring gebeurt door de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming. De rendementen van het verleden bieden evenwel geen garantie voor de toekomst.

Opbrengsten 2014

Hoeveel hebben de tak 21-verzekeringen in 2014 opgeleverd? In onderstaande tabel vindt u zowel een overzicht van de gewaarborgde contracten als van de 0%-contracten. De gegevens werden ons ter beschikking gesteld door www.bankshopper.be, een vergelijkingssite met onder andere tarieven van spaarboekjes en van andere vastrentende beleggingen. Alle verzekeraars die hun winstdeelname hebben bekend gemaakt, komen erin voor.

Telkens gaat het over totale rendementen, dus gewaarborgde rente plus winstdeelname, of enkel de winstdeelname voor de 0%-contracten. In de tabel vindt u ook een vergelijking met de totale opbrengst van 2013. Waar n.b. is vermeld, betekent dit dat de rendementen nog niet bekend waren op het ogenblik van de redactie ervan.

Opmerkelijk is dat de globale rendementen voor 2014 lager liggen dan die van 2013. Ook de gewaarborgde rente voor nieuw contracten blijft verder dalen. De maximum gewaarborgde rendementen voor nieuwe contracten liggen vandaag rond de 1% op enkele uitzonderingen na.

Algemeen blijven dit soort contracten populair. Op de instapkosten letten blijft de boodschap. Betaal nooit meer dan 1% instapkosten, veel producten kunnen aan nog lagere instapkosten worden aangekocht.

Voor sommige contracten zoals die van Allianz, Argenta, Delta Lloyd en Generali kunnen de werkelijk uitbetaalde rendementen hoger liggen. Dit hangt af van de gewaarborgde rentevoet van het contract op moment van instap. Die is voor iedereen verschillend. In dat geval is steeds de laagste rentevoet vermeld. Er werd in rendementen rekening gehouden met contracten waar er eventueel beheerskosten in rekening worden gebracht.

Het volledige artikel leest u in Trends van 9 april 2015.

Rendementen tak 21-verzekeringen - gegevens beschikbaar op 23/3/2014

Naam Tot. rendement 2013 Totaal rendement 2014 Gewaarborgde rente

AG Insurance Safe + 2,5% 2,25% 1%

AG Insurance Top rendement Invest 2,5% 2,1% 0%

AXA Oxylife secure 1,5% n.b. 1%

Afer Europe Waarborgfonds 3,36% 3,2% 1,2%

Allianz invest for life 3A 2,75% 2% 0,25%

Allianz invest for life protect 2,75% 2% 0,25%

Allianz invest for life dynamic3A 3,15% 2,6% 0%

Argenta Flexx 2,9% 2,2% 1,2%

BKCP Horizon 2,85% 2,4% 1,25%

BNP Paribas Fortis free invest plan 3% 2,75% 1%

Baloise Insurance Invest 3,1% 2,57% 0%

Baloise Insurance Invest 2,85% 2,32% 1%

Belfius Invest capital 2,18% n.b. 0,75%

Belfius safe invest bonus 2,38% 2% 0%

Credimo Credo21 Dynamic 3,05% 2,65% 0%

Credimo Credo21 Safe 2,55% 2% 1,25%

DVV Atlantica Maxima 2,35% n.b. 0%

DVV Life Invest Control n.v.t. n.b. 0,75%

DVV Life Invest Protect n.v.t. n.b. 0,75%

Delta Lloyd Life eternal 1,8% 0,7% 1%

Delta Lloyd Life eternal alpha 2,2% 1,5% 0%

Deutsche Bank DB For Life 2,75% 2% 0,25%

Deutsche Bank DB For Life Dynamic 3,15% 2,6% 0%

Ergo Life 2% n.b. 1%

Ergo Life 2,5% n.b. 0%

Ergo Save Free Invest 2,25% n.b. 1%

Ethias Certifex-8 2,57% n.b. 1,25%

Federale Verzekering Vita Invest.2 3,2% 2,80% 1,25%

Generali crescendo di generali 1,25% 1,25% 1,25%

Generali crescendo dynamico 2,05% 2,05% 0,5%

ING life optima 2% n.b. 0,75%

KBC Life Future 8 2,6% 2,25%/2;75% (1) 1%

Keytrade Bank KeyCapital Blue 2,2% n.b. 0%

North Europe Life Belgium agvanto safe 2,5% 1,50% 0,75%

North Europe Life Belgium agvanto balanced 2,75% 1,75% 0%

Patronale Life Secure 21 3,15% 2,9% 1,6%

Patronale Life Starfix 2,65% 2,5% 1,25%

Patronale Life Fructisafe 2,65% 2,5% 1,25%

Patronale Life Safe 21 2,65% 2,5% 1,25%

Vivium Capiplan 2,5% n.b. 1%

Vivium Capiplan 3,2% n.b. 0%

Bpost bank optima Best 3% 2,75% 1%

De populariteit van tak 21-beleggingsverzekeringen heeft sterk te lijden onder de dalende rente. De gewaarborgde rente kende de laatste jaren immers een diepe terugval. Daar bovenop moet er op elke premie sedert 1 januari 2013 een premietaks van 2% worden betaald. Om dit negatief effect te beperken en om te kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing (RV) op de inkomsten, moet u een tak 21 minstens 8 jaar gaan bijhouden. Kunt u het geld niet zo lang missen, dan opteert u beter voor een andere belegging. Bij tak 21-producten is de gewaarborgde rentevoet een bijzonder belangrijke parameter voor de belegger. De minimum gewaarborgde rentevoet is gebaseerd op de Belgische tienjarige rente (OLO 10 jaar), gecorrigeerd met een welbepaald percentage. Het verschil met de Belgische tienjarige rente vergoedt de verzekeraars voor de beheerskosten, de verplichte bijdrage aan het waarborgfonds en de kapitaalsgarantie. Elke verzekeraar hanteert een eigen berekeningsmechanisme, maar algemeen gezien liggen de rendementen niet ver van elkaar verwijderd. Op basis van de huidige Belgische tienjarige rente _ die rond 0,40% ligt _ bedraagt de gewaarborgde minimum rentevoet momenteel 0,15% à 1,25%. Concreet geniet de verzekeringsnemer op elke storting een gewaarborgde rentevoet, verworven voor een vooraf bepaalde termijn, meestal gedurende maximum 8 jaar. Deze rentevoet is echter niet gegarandeerd voor de toekomst zodat een latere storting een lagere of hogere gewaarborgde rentevoet kan hebben. De gewaarborgde rentevoet kan ook 0% bedragen. De opbrengst van de tak 21-verzekeringen zonder gewaarborgde rente - de zogenoemde 0%-contracten - bestaat enkel uit een niet-gewaarborgde winstdeelname (zie hierna). Bij deze producten garandeert de maatschappij enkel kapitaalsgarantie en mikken de spaarders volledig op de winstdeling. Bij een 0%-contract is de winstdeelname in goede beursjaren meestal hoger dan bij een tak 21 met gewaarborgde rente. Maar in slechte beursjaren kan de winstdeelname nul procent bedragen. Een 0%-contract zal in zo'n slecht beursjaar dan ook effectief niets hebben opgeleverd. Dit komt omdat 0%-contracten meer in aandelen beleggen en het rendement op die manier meer wordt beïnvloed door de prestaties op de beurs.Kenmerkend voor een tak 21-verzekering is dat (een deel van) het rendement wordt gevormd door de winstdeelname of de bonus die door de verzekeraar 'kan' worden uitgekeerd bovenop de gewaarborgde rentevoet. 'Kan', want het is niet zeker dat u elk jaar opnieuw recht hebt op deze bonus. Het bedrag van de winstdeelname verschilt trouwens van jaar tot jaar. Dit komt omdat de winstdeelname elk jaar opnieuw wordt bepaald in functie van de behaalde beleggingsresultaten en van de resultaten in het algemeen van de verzekeraar. De winstdeelname wordt toegekend op basis van de aanwezige reserve - zeg maar de gestorte en gekapitaliseerde premie(s) min de kosten - op 31 december van het voorgaande kalenderjaar en wordt in het begin van het jaar bekend gemaakt. Deze goedkeuring gebeurt door de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming. De rendementen van het verleden bieden evenwel geen garantie voor de toekomst.Hoeveel hebben de tak 21-verzekeringen in 2014 opgeleverd? In onderstaande tabel vindt u zowel een overzicht van de gewaarborgde contracten als van de 0%-contracten. De gegevens werden ons ter beschikking gesteld door www.bankshopper.be, een vergelijkingssite met onder andere tarieven van spaarboekjes en van andere vastrentende beleggingen. Alle verzekeraars die hun winstdeelname hebben bekend gemaakt, komen erin voor.Telkens gaat het over totale rendementen, dus gewaarborgde rente plus winstdeelname, of enkel de winstdeelname voor de 0%-contracten. In de tabel vindt u ook een vergelijking met de totale opbrengst van 2013. Waar n.b. is vermeld, betekent dit dat de rendementen nog niet bekend waren op het ogenblik van de redactie ervan. Opmerkelijk is dat de globale rendementen voor 2014 lager liggen dan die van 2013. Ook de gewaarborgde rente voor nieuw contracten blijft verder dalen. De maximum gewaarborgde rendementen voor nieuwe contracten liggen vandaag rond de 1% op enkele uitzonderingen na.Algemeen blijven dit soort contracten populair. Op de instapkosten letten blijft de boodschap. Betaal nooit meer dan 1% instapkosten, veel producten kunnen aan nog lagere instapkosten worden aangekocht.Voor sommige contracten zoals die van Allianz, Argenta, Delta Lloyd en Generali kunnen de werkelijk uitbetaalde rendementen hoger liggen. Dit hangt af van de gewaarborgde rentevoet van het contract op moment van instap. Die is voor iedereen verschillend. In dat geval is steeds de laagste rentevoet vermeld. Er werd in rendementen rekening gehouden met contracten waar er eventueel beheerskosten in rekening worden gebracht.Het volledige artikel leest u in Trends van 9 april 2015.