De NBB maakte maandag definitieve cijfers voor september bekend. Wat de maand oktober betreft, gaat het over een raming.

Uit de definitieve cijfers blijkt dat de handelsbalans in september in evenwicht is tegenover een tekort van 0,4 miljard euro in dezelfde maand vorig jaar.

In september bedroeg zowel de uitvoer als de invoer 21,0 miljard euro. Vergeleken met een jaar eerder stemt dat overeen met een toename met 8,0 procent voor de uitvoer en met 6,1 procent voor de invoer. Beschouwd over het derde kwartaal - in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar - is het volume van de uitvoer (+5,6 procent) in grotere mate gestegen dan dat van de invoer (+2,2 procent).

In een raming voor oktober mikt de NBB op een handelsoverschot van 0,2 miljard euro. Dat zou betekenen dat de omvang van de uitvoer 22,2 miljard euro bedraagt en die van de invoer 22,0 miljard euro. In dat geval is er in vergelijking met oktober 2012 een stijging met 5,0 procent bij de uitvoer, en een daling met 0,7 procent bij de invoer. (BO)

De NBB maakte maandag definitieve cijfers voor september bekend. Wat de maand oktober betreft, gaat het over een raming.Uit de definitieve cijfers blijkt dat de handelsbalans in september in evenwicht is tegenover een tekort van 0,4 miljard euro in dezelfde maand vorig jaar. In september bedroeg zowel de uitvoer als de invoer 21,0 miljard euro. Vergeleken met een jaar eerder stemt dat overeen met een toename met 8,0 procent voor de uitvoer en met 6,1 procent voor de invoer. Beschouwd over het derde kwartaal - in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar - is het volume van de uitvoer (+5,6 procent) in grotere mate gestegen dan dat van de invoer (+2,2 procent). In een raming voor oktober mikt de NBB op een handelsoverschot van 0,2 miljard euro. Dat zou betekenen dat de omvang van de uitvoer 22,2 miljard euro bedraagt en die van de invoer 22,0 miljard euro. In dat geval is er in vergelijking met oktober 2012 een stijging met 5,0 procent bij de uitvoer, en een daling met 0,7 procent bij de invoer. (BO)