Zeven kleinere financiële spelers waren begin 2014 naar het Grondwettelijk Hof getrokken. Zij verzetten zich tegen de verhoging van de abonnementstaks, de basisheffing op het spaarboekje en een onderdeel van de federale taksen op de financiële sector. De regering-Di Rupo verhoogde de abonnementstaks van 8 basispunten (0,08 procent) in 2012 over 12 basispunten in 2013 tot 19,29 basispunten in 2014 (0,1929 procent).

De abonnementstaks wordt geheven op de spaardeposito's van een bank. Op die manier worden de kleinere banken proportioneel harder getroffen dan de grootbanken die zich ook op de financiële markten financieren en een pak buitenbalansactiviteiten hebben, luidt de argumentatie van de klagers. De zeven spelers die een procedure bij het Grondwettelijk Hof startten, zijn Argenta, AXA Bank, Bank J. van Breda & Co, BKCP, Crelan, Delta Lloyd Bank en VDK Spaarbank.

Het Hof gaf hen vandaag ongelijk. In een arrest zeggen de rechters dat de overheid het tarief van de abonnementstaks verhoogde om de kredietinstellingen aan te sporen meer te investeren in de reële economie. Bovendien is de tariefverhoging voor alle kredietinstellingen identiek. Het Hof geeft toe dat de relatieve impact van die verhoging groter is voor de kredietinstellingen die zich voornamelijk financieren via depositowerving, maar dat impliceert volgens het Hof niet dat de taks onevenredig is met de vooropgestelde doelstellingen.

Het Hof vernietigt wel de tariefverhoging die de overheid in 2013 doorvoerde, omdat die met terugwerkende kracht gebeurde. De wet dateert van juli 2013, terwijl de tariefverhoging van 8 tot 12 basispunten inging op 1 januari 2013. Die retroactiviteit beschouwt het Hof als niet verantwoord.

Vorig jaar betaalden de Belgische banken bijna een miljard euro (940 miljoen euro) aan banktaksen. De abonnementstaks was daarbij goed voor 400 miljoen euro. Dit jaar zou de totale factuur kunnen oplopen tot 1,3 miljard euro. De regering-Michel voerde immers een bijkomende bankentaks van 75 miljoen euro in en de banken moeten ook nog eens bijdragen aan het Europese resolutiefonds.

Zeven kleinere financiële spelers waren begin 2014 naar het Grondwettelijk Hof getrokken. Zij verzetten zich tegen de verhoging van de abonnementstaks, de basisheffing op het spaarboekje en een onderdeel van de federale taksen op de financiële sector. De regering-Di Rupo verhoogde de abonnementstaks van 8 basispunten (0,08 procent) in 2012 over 12 basispunten in 2013 tot 19,29 basispunten in 2014 (0,1929 procent).De abonnementstaks wordt geheven op de spaardeposito's van een bank. Op die manier worden de kleinere banken proportioneel harder getroffen dan de grootbanken die zich ook op de financiële markten financieren en een pak buitenbalansactiviteiten hebben, luidt de argumentatie van de klagers. De zeven spelers die een procedure bij het Grondwettelijk Hof startten, zijn Argenta, AXA Bank, Bank J. van Breda & Co, BKCP, Crelan, Delta Lloyd Bank en VDK Spaarbank. Het Hof gaf hen vandaag ongelijk. In een arrest zeggen de rechters dat de overheid het tarief van de abonnementstaks verhoogde om de kredietinstellingen aan te sporen meer te investeren in de reële economie. Bovendien is de tariefverhoging voor alle kredietinstellingen identiek. Het Hof geeft toe dat de relatieve impact van die verhoging groter is voor de kredietinstellingen die zich voornamelijk financieren via depositowerving, maar dat impliceert volgens het Hof niet dat de taks onevenredig is met de vooropgestelde doelstellingen.Het Hof vernietigt wel de tariefverhoging die de overheid in 2013 doorvoerde, omdat die met terugwerkende kracht gebeurde. De wet dateert van juli 2013, terwijl de tariefverhoging van 8 tot 12 basispunten inging op 1 januari 2013. Die retroactiviteit beschouwt het Hof als niet verantwoord.Vorig jaar betaalden de Belgische banken bijna een miljard euro (940 miljoen euro) aan banktaksen. De abonnementstaks was daarbij goed voor 400 miljoen euro. Dit jaar zou de totale factuur kunnen oplopen tot 1,3 miljard euro. De regering-Michel voerde immers een bijkomende bankentaks van 75 miljoen euro in en de banken moeten ook nog eens bijdragen aan het Europese resolutiefonds.