De Griekse regering zit op het juiste spoor, maar zou nog wat moeten sleutelen aan zijn belastingsysteem. Zo luidt min of meer het recente oordeel van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Griekenland heeft volgens het IMF vooruitgang geboekt door het terugdringen van de staatsschuld, en het opkrikken van het concurrentievermogen. Maar dat is onvoldoende.

Het Internationaal Monetair Fonds, een van de internationale geldschieters van het onder de schuldenlasten kreunende Griekenland, brengt maandag namelijk ook enkele minpunten aan.

'Belastingontduiking aanpakken'

Griekenland zou bijvoorbeeld meer inspanningen moeten leveren om de 'beruchte' belastingontduiking te bestrijden. Dat zou dan betekenen dat de lasten van de structurele bezuinigingen niet uitsluitend op de schouders van de loontrekkenden en gepensioneerden terechtkomen. Bovendien blijft de Griekse staatschuld 'veel te hoog', aldus het IMF.

De maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, zijn niet minder dan een voorwaarde voor de 240 miljard euro internationale hulp waar de Grieken op kunnen rekenen.

'Ambtenaren ontslaan'

En dan is er nog het gevoelige 'ambtenarenprobleem'. Het IMF merkt dat er nog steeds een taboe rust op het ontslaan van ambtenaren, terwijl de bedrijven door de woekerende schuldencrisis onverminderd het mes hebben gezet in het personeelsbestand. Griekenland kampt op dit moment met een werkloosheidspercentage van boven de 25 procent.

'Volgend jaar misschien lichte groei'

Recente prognoses van de Europes Commissie geven een minder somber beeld van de Griekse economie weer. Voor dit jaar wordt nu gerekend op een krimp van 4,2 procent tegenover een eerder geraamde terugval van het bbp met 4,4 procent. Mogelijk volgt er volgend jaar een lichte groei met 0,6 procent. (BO/Reuters)

De Griekse regering zit op het juiste spoor, maar zou nog wat moeten sleutelen aan zijn belastingsysteem. Zo luidt min of meer het recente oordeel van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).Griekenland heeft volgens het IMF vooruitgang geboekt door het terugdringen van de staatsschuld, en het opkrikken van het concurrentievermogen. Maar dat is onvoldoende.Het Internationaal Monetair Fonds, een van de internationale geldschieters van het onder de schuldenlasten kreunende Griekenland, brengt maandag namelijk ook enkele minpunten aan.'Belastingontduiking aanpakken'Griekenland zou bijvoorbeeld meer inspanningen moeten leveren om de 'beruchte' belastingontduiking te bestrijden. Dat zou dan betekenen dat de lasten van de structurele bezuinigingen niet uitsluitend op de schouders van de loontrekkenden en gepensioneerden terechtkomen. Bovendien blijft de Griekse staatschuld 'veel te hoog', aldus het IMF.De maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, zijn niet minder dan een voorwaarde voor de 240 miljard euro internationale hulp waar de Grieken op kunnen rekenen. 'Ambtenaren ontslaan'En dan is er nog het gevoelige 'ambtenarenprobleem'. Het IMF merkt dat er nog steeds een taboe rust op het ontslaan van ambtenaren, terwijl de bedrijven door de woekerende schuldencrisis onverminderd het mes hebben gezet in het personeelsbestand. Griekenland kampt op dit moment met een werkloosheidspercentage van boven de 25 procent.'Volgend jaar misschien lichte groei'Recente prognoses van de Europes Commissie geven een minder somber beeld van de Griekse economie weer. Voor dit jaar wordt nu gerekend op een krimp van 4,2 procent tegenover een eerder geraamde terugval van het bbp met 4,4 procent. Mogelijk volgt er volgend jaar een lichte groei met 0,6 procent. (BO/Reuters)