Maandag 20 februari werd ingezet als de zoveelste beslissende dag voor de toekomst van Griekenland binnen de eurozone. In Brussel zitten de ministers van Financiën van de eurolanden namelijk bijeen om het licht al dan niet op groen te zetten voor de aangekondigde financiële injectie van 130 miljard euro. Als de Grieken geen beroep kunnen doen op een nieuwe schijf noodhulp, dan kan het land zijn schulden niet langer afbetalen en dreigt het bankroet en een exit uit de eurozone.

Voorwaarden vervuld

Volgens de Griekse minister van Financiën Venizelos is Griekenland tegemoet gekomen aan alle voorwaarden die de eurolanden hadden opgelegd in ruil voor vers geld. Venizelos rekent erop dat er maandag 'een einde komt aan een lange periode van onzekerheid'.

Directeur-generaal Christine Lagarde van het IMF erkent in ieder geval dat Griekenland 'belangrijke inspanningen' heeft geleverd. Ook de Franse minister Francois Baroin en zijn Duitse ambtgenoot Wolfgang Schäuble gaven maandag blijk van optimisme.

Garanties

De Griekse inspanningen bestaan in een saneringsprogramma van 3,3 miljard euro, gekoppeld aan drastische hervormingen in de pensioenen en een verlaging van het minimumloon. Afgelopen weekend snoeide de regering zoals gevraagd nog voor ruim 325 miljoen euro in de begroting van dit jaar. Bovendien gaven de leiders van de coalitiepartijen schriftelijke garanties dat de hervormingen na de verkiezingen van april voortgezet worden.

Als de Europese leiders het Griekse huiswerk als geslaagd beoordelen, ligt er voor Athene 130 miljard euro publieke steun klaar. Bovendien wordt dan voor 100 miljard euro schulden aan banken kwijtgescholden. Voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker en de Nederlandse minister Jan Kees de Jager lieten al fijntjes weten dat er in ieder geval niet méér dan 130 miljard op tafel komt.

Geen alternatief

Volgens de Belgische vice-premier Vanackere is er alvast geen alternatief voor een Griekse deal. De Grieken zouden immers ook in andere scenario's de inspanningen moeten leveren die de eurolanden nu van hen vragen, aldus Vanackere. De vice-premier wees er nog op dat uit een recente opiniepeiling blijkt dat drie op de vier Grieken in de eurozone willen blijven. De eurolanden moeten op hun beurt aantonen dat ze 'op een solidaire en verantwoordelijke manier hun problemen kunnen oplossen', zei Vanackere.

Toerisme

Met het toerisme in Griekenland gaat het - na twee magere jaren - intussen opnieuw de goede richting uit, blijkt uit ramingen van de vereniging van Griekse toerismebedrijven (Sete). De inkomsten uit toerisme zijn in 2011 met bijna 10 procent gestegen tot ruim 10,5 miljard euro. Oorzaak van de heropleving ligt bij de Arabische Lente, waardoor opnieuw meer toeristen voor Griekenland hebben gekozen. Die heropleving is belangrijk voor de Grieken, aangezien het toerisme 15 tot 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vertegenwoordigt. (Belga/BO)

Maandag 20 februari werd ingezet als de zoveelste beslissende dag voor de toekomst van Griekenland binnen de eurozone. In Brussel zitten de ministers van Financiën van de eurolanden namelijk bijeen om het licht al dan niet op groen te zetten voor de aangekondigde financiële injectie van 130 miljard euro. Als de Grieken geen beroep kunnen doen op een nieuwe schijf noodhulp, dan kan het land zijn schulden niet langer afbetalen en dreigt het bankroet en een exit uit de eurozone.Voorwaarden vervuldVolgens de Griekse minister van Financiën Venizelos is Griekenland tegemoet gekomen aan alle voorwaarden die de eurolanden hadden opgelegd in ruil voor vers geld. Venizelos rekent erop dat er maandag 'een einde komt aan een lange periode van onzekerheid'.Directeur-generaal Christine Lagarde van het IMF erkent in ieder geval dat Griekenland 'belangrijke inspanningen' heeft geleverd. Ook de Franse minister Francois Baroin en zijn Duitse ambtgenoot Wolfgang Schäuble gaven maandag blijk van optimisme.GarantiesDe Griekse inspanningen bestaan in een saneringsprogramma van 3,3 miljard euro, gekoppeld aan drastische hervormingen in de pensioenen en een verlaging van het minimumloon. Afgelopen weekend snoeide de regering zoals gevraagd nog voor ruim 325 miljoen euro in de begroting van dit jaar. Bovendien gaven de leiders van de coalitiepartijen schriftelijke garanties dat de hervormingen na de verkiezingen van april voortgezet worden. Als de Europese leiders het Griekse huiswerk als geslaagd beoordelen, ligt er voor Athene 130 miljard euro publieke steun klaar. Bovendien wordt dan voor 100 miljard euro schulden aan banken kwijtgescholden. Voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker en de Nederlandse minister Jan Kees de Jager lieten al fijntjes weten dat er in ieder geval niet méér dan 130 miljard op tafel komt. Geen alternatiefVolgens de Belgische vice-premier Vanackere is er alvast geen alternatief voor een Griekse deal. De Grieken zouden immers ook in andere scenario's de inspanningen moeten leveren die de eurolanden nu van hen vragen, aldus Vanackere. De vice-premier wees er nog op dat uit een recente opiniepeiling blijkt dat drie op de vier Grieken in de eurozone willen blijven. De eurolanden moeten op hun beurt aantonen dat ze 'op een solidaire en verantwoordelijke manier hun problemen kunnen oplossen', zei Vanackere.ToerismeMet het toerisme in Griekenland gaat het - na twee magere jaren - intussen opnieuw de goede richting uit, blijkt uit ramingen van de vereniging van Griekse toerismebedrijven (Sete). De inkomsten uit toerisme zijn in 2011 met bijna 10 procent gestegen tot ruim 10,5 miljard euro. Oorzaak van de heropleving ligt bij de Arabische Lente, waardoor opnieuw meer toeristen voor Griekenland hebben gekozen. Die heropleving is belangrijk voor de Grieken, aangezien het toerisme 15 tot 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vertegenwoordigt. (Belga/BO)