Een moderne onderneming kan niet meer zonder een behoorlijk beheer van haar werkkapitaal. Voor zes op de tien bedrijven is dat zelfs een absolute prioriteit. Dat blijkt uit een omvangrijke enquête van Trends en BNP Paribas Fortis bij 400 algemeen en financieel directeurs van Belgische ondernemingen.

Het onderzoeksbureau Graydon wees er begin april nog maar eens op: de vertragingen in de betalingen van de Belgische ondernemingen blijven een probleem. 36 procent van de facturen wordt nog altijd niet op tijd betaald. 12 procent van de ondernemingen betaalt bovendien pas na 90 dagen of meer. Veel bedrijven lijden daaronder, vooral diegene met een zwakke liquiditeitspositie. Omdat onbetaalde facturen de liquiditeit van een onderneming ernstig kunnen aantasten en dus een van de voornaamste oorzaken van een faillissement vormen, besteden de ondernemingen steeds meer aandacht aan het fenomeen.

Cash

Eenvoudig gezegd is een positief werkkapitaal (vlottende activa min schulden op korte termijn) noodzakelijk om operationele uitgaven te doen en de verplichtingen op korte termijn na te komen. Het is heel goed mogelijk dat een onderneming winst maakt, maar een tekort heeft aan liquide middelen omdat ze er niet in slaagt om haar vlottende activa (voorraden en schuldvorderingen, bijvoorbeeld) eenvoudig om te zetten in cash.

Enquête

In samenwerking met BNP Paribas Fortis stuurde Trends een vragenlijst over vijf grote thema's naar 400 leidinggevenden, vooral bedrijfsleiders en financieel directeurs. De enquête (die voortaan jaarlijks herhaald wordt) liep zowel bij kleine, middelgrote als grote ondernemingen: 71 procent onder hen draait een omzet van meer dan 7,5 miljoen euro, twee derde heeft zijn hoofdkwartier in Vlaanderen en 80 procent doet aan B2B.

Prioriteit

Een eerste vaststelling is dat negen op de tien respondenten zeggen dat ze belang hechten aan het beheer van hun werkkapitaal. Voor 59 procent is dat zelfs een absolute prioriteit. Ze geven daarvoor verschillende redenen aan: het streven naar een hogere efficiëntie (49 procent), de druk van de directie en de aandeelhouders (40 procent) en het steeds langer uitblijven van betalingen (36 procent). Dat laatste is zelfs de belangrijkste factor voor kleine ondernemingen. Door het toenemende betalingsuitstel, ziet de helft onder hen zich genoodzaakt om de behoefte aan werkkapitaal te optimaliseren.

Twee op de drie ondernemingen hebben al stappen ondernomen. De meest genoemde maatregelen zijn een verbeterd beheersproces van de betalingen en tegoeden (63 procent), de klanten sneller doen betalen (57 procent) en de afbouw van de voorraden (45 procent). Amper 20 procent van de ondernemingen heeft daarover informatie ingewonnen bij zijn bank of consultant.
De economische en financiële crisis heeft uiteraard de geesten wakker gemaakt. Iets meer dan de helft van de ondervraagde CEO's en financieel directeurs (57 procent) geeft aan dat hun houding ten opzichte van de liquide middelen gewijzigd is.

Sébastien Buron en Patrick Claerhout

Meer informatie over de enquête vindt u op www.workingcapitalbarometer.be

'Een instrument om de rendabiliteit te verbeteren'

Uiteraard is de working capital need, zoals hij het noemt, niets nieuws voor Jean Galler, de baas van de gelijknamige chocoladefirma. Zoals elke chocolatier heeft hij elk jaar geconfronteerd van juni tot oktober meer behoefte aan werkkapitaal. Want aan het begin van de zomer dalen de inkomsten, terwijl net dan de voorraden moeten opgebouwd worden met het oog op de herfst, traditioneel een goede verkoopperiode. Sinds drie jaar gaat hij anders te werk: "Om de seizoengebonden behoeften op te vangen, doen we geen beroep meer op een eenvoudige verhoging van de kredietlijnen (een straight loan die terugbetaalbaar is op het ogenblik dat de toestand omkeert in november, nvdr)". De behoeften worden nu wekelijks geëvalueerd volgens twee criteria: het volume van de voorraden en van de vorderingen." Daarnaast heeft zijn referentiebankier geanalyseerd waar de onderneming staat ten opzichte van haar concurrenten op het gebied van de uitstaande bedragen bij zowel klanten als leveranciers en van haar globale schuldenlast. "Kwestie van de efficiëntie en de rendabiliteit van de onderneming te verbeteren", besluit hij.

Een moderne onderneming kan niet meer zonder een behoorlijk beheer van haar werkkapitaal. Voor zes op de tien bedrijven is dat zelfs een absolute prioriteit. Dat blijkt uit een omvangrijke enquête van Trends en BNP Paribas Fortis bij 400 algemeen en financieel directeurs van Belgische ondernemingen.Het onderzoeksbureau Graydon wees er begin april nog maar eens op: de vertragingen in de betalingen van de Belgische ondernemingen blijven een probleem. 36 procent van de facturen wordt nog altijd niet op tijd betaald. 12 procent van de ondernemingen betaalt bovendien pas na 90 dagen of meer. Veel bedrijven lijden daaronder, vooral diegene met een zwakke liquiditeitspositie. Omdat onbetaalde facturen de liquiditeit van een onderneming ernstig kunnen aantasten en dus een van de voornaamste oorzaken van een faillissement vormen, besteden de ondernemingen steeds meer aandacht aan het fenomeen. CashEenvoudig gezegd is een positief werkkapitaal (vlottende activa min schulden op korte termijn) noodzakelijk om operationele uitgaven te doen en de verplichtingen op korte termijn na te komen. Het is heel goed mogelijk dat een onderneming winst maakt, maar een tekort heeft aan liquide middelen omdat ze er niet in slaagt om haar vlottende activa (voorraden en schuldvorderingen, bijvoorbeeld) eenvoudig om te zetten in cash. EnquêteIn samenwerking met BNP Paribas Fortis stuurde Trends een vragenlijst over vijf grote thema's naar 400 leidinggevenden, vooral bedrijfsleiders en financieel directeurs. De enquête (die voortaan jaarlijks herhaald wordt) liep zowel bij kleine, middelgrote als grote ondernemingen: 71 procent onder hen draait een omzet van meer dan 7,5 miljoen euro, twee derde heeft zijn hoofdkwartier in Vlaanderen en 80 procent doet aan B2B. PrioriteitEen eerste vaststelling is dat negen op de tien respondenten zeggen dat ze belang hechten aan het beheer van hun werkkapitaal. Voor 59 procent is dat zelfs een absolute prioriteit. Ze geven daarvoor verschillende redenen aan: het streven naar een hogere efficiëntie (49 procent), de druk van de directie en de aandeelhouders (40 procent) en het steeds langer uitblijven van betalingen (36 procent). Dat laatste is zelfs de belangrijkste factor voor kleine ondernemingen. Door het toenemende betalingsuitstel, ziet de helft onder hen zich genoodzaakt om de behoefte aan werkkapitaal te optimaliseren. Twee op de drie ondernemingen hebben al stappen ondernomen. De meest genoemde maatregelen zijn een verbeterd beheersproces van de betalingen en tegoeden (63 procent), de klanten sneller doen betalen (57 procent) en de afbouw van de voorraden (45 procent). Amper 20 procent van de ondernemingen heeft daarover informatie ingewonnen bij zijn bank of consultant. De economische en financiële crisis heeft uiteraard de geesten wakker gemaakt. Iets meer dan de helft van de ondervraagde CEO's en financieel directeurs (57 procent) geeft aan dat hun houding ten opzichte van de liquide middelen gewijzigd is. Sébastien Buron en Patrick Claerhout Meer informatie over de enquête vindt u op www.workingcapitalbarometer.be