De gewesten moeten rekening houden met bijna 200 miljoen euro minder inkomsten omdat de federale regering met een hogere economische groei heeft rekening gehouden bij de opmaak van haar begroting. Dat schrijft de krant Le Soir.

Verschil

De Vlaamse regering, het Waals gewest en de Federatie Wallonië-Brussel (de Franse gemeenschap) gingen bij hun begrotingsopmaak uit van een economische groei van 1,7 procent van het bbp. De federale regering gaat echter uit van 1,8 procent. Daardoor zouden de gewesten minder middelen doorgestort krijgen vanuit het federale niveau, zoals de financieringswet voorziet. Het zou gaan om ongeveer 190 miljoen euro.

In een reactie zegt federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) dat de FOD Financiën in september, zoals elk jaar, een update heeft gemaakt van het bedrag dat wordt doorgestort naar de gewesten en gemeenschappen. Zij werden daarover vorige week ingelicht tijdens een technische werkvergadering. In maart en aan het einde van het jaar volgt in elk geval nog een herberekening, wat ervoor moet zorgen dat het juiste bedrag wordt doorgestort.

Dat de gewesten en gemeenschappen een bedrag zouden mislopen, is volgens minister Wilmès dus niet correct.

De gewesten moeten rekening houden met bijna 200 miljoen euro minder inkomsten omdat de federale regering met een hogere economische groei heeft rekening gehouden bij de opmaak van haar begroting. Dat schrijft de krant Le Soir. De Vlaamse regering, het Waals gewest en de Federatie Wallonië-Brussel (de Franse gemeenschap) gingen bij hun begrotingsopmaak uit van een economische groei van 1,7 procent van het bbp. De federale regering gaat echter uit van 1,8 procent. Daardoor zouden de gewesten minder middelen doorgestort krijgen vanuit het federale niveau, zoals de financieringswet voorziet. Het zou gaan om ongeveer 190 miljoen euro. In een reactie zegt federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) dat de FOD Financiën in september, zoals elk jaar, een update heeft gemaakt van het bedrag dat wordt doorgestort naar de gewesten en gemeenschappen. Zij werden daarover vorige week ingelicht tijdens een technische werkvergadering. In maart en aan het einde van het jaar volgt in elk geval nog een herberekening, wat ervoor moet zorgen dat het juiste bedrag wordt doorgestort. Dat de gewesten en gemeenschappen een bedrag zouden mislopen, is volgens minister Wilmès dus niet correct.