Het vermogen van de Belgen is in 2012 gestegen naar gemiddeld 446.200 euro per gezin. Zestig procent daarvan is afkomstig uit vastgoed. De geldstromen naar spaarboekjes nemen af, ten voordele van meer risicovolle beleggingen.

Dat staat in een onderzoek van de ING-studiedienst. Het gemiddelde vermogen is bijna verdubbeld tegenover 15 jaar geleden: in 1997 had elk gezin gemiddeld 230.200 euro.

Vastgoed

Opvallend is het aandeel vastgoed in het totale vermogen. Dat bedroeg nog maar 40 procent in 1997, maar is ondertussen gestegen tot 60 procent, of ruim 233.000 euro.

Een en ander is te verklaren doordat 75 procent van de gezinnen minstens één woonst bezit. 'Dat houdt een risico in wanneer de vastgoedmarkt een zwakke groei laat optekenen, maar het is ook positief: het vermindert de ongelijkheden', zo staat in de studie.

Dankzij de sterke eigendomsgraad beschikt België over een van de meest gelijkmatig verdeelde vermogens. 'De voorliefde van de Belg voor bakstenen stelt hem dus in staat de ongelijkheden in de verdeling van het financiële vermogen uit te wissen.'

Sparen versus beleggen

Het gemiddeld gezin heeft naast zijn onroerend vermogen voor 212.800 euro aan financieel vermogen. Dat geld werd onder invloed van de crisis steeds minder belegd in bijvoorbeeld aandelen en obligaties, maar veeleer op spaarboekjes gezet. Zo zijn de depositoboekjes sinds 2007 met 77 miljard gegroeid, waardoor een kwart van het financieel vermogen van de Belgen nu in deposito's zit. Dat is het hoogste peil in 20 jaar. Het aandeel van beleggingen in risicovolle activa daalde in die periode van ruim 33 procent tot 25,5 procent vandaag.

Maar de ING-studiedienst ziet een kentering. 'De terugkeer naar risicovolle activa is goed ingezet', luidt het. 'Vermoedelijk stond het aandeel van de deposito's in het vermogen onlangs op zijn hoogst.' (Belga/KVDA)

Het vermogen van de Belgen is in 2012 gestegen naar gemiddeld 446.200 euro per gezin. Zestig procent daarvan is afkomstig uit vastgoed. De geldstromen naar spaarboekjes nemen af, ten voordele van meer risicovolle beleggingen. Dat staat in een onderzoek van de ING-studiedienst. Het gemiddelde vermogen is bijna verdubbeld tegenover 15 jaar geleden: in 1997 had elk gezin gemiddeld 230.200 euro. Vastgoed Opvallend is het aandeel vastgoed in het totale vermogen. Dat bedroeg nog maar 40 procent in 1997, maar is ondertussen gestegen tot 60 procent, of ruim 233.000 euro. Een en ander is te verklaren doordat 75 procent van de gezinnen minstens één woonst bezit. 'Dat houdt een risico in wanneer de vastgoedmarkt een zwakke groei laat optekenen, maar het is ook positief: het vermindert de ongelijkheden', zo staat in de studie. Dankzij de sterke eigendomsgraad beschikt België over een van de meest gelijkmatig verdeelde vermogens. 'De voorliefde van de Belg voor bakstenen stelt hem dus in staat de ongelijkheden in de verdeling van het financiële vermogen uit te wissen.' Sparen versus beleggen Het gemiddeld gezin heeft naast zijn onroerend vermogen voor 212.800 euro aan financieel vermogen. Dat geld werd onder invloed van de crisis steeds minder belegd in bijvoorbeeld aandelen en obligaties, maar veeleer op spaarboekjes gezet. Zo zijn de depositoboekjes sinds 2007 met 77 miljard gegroeid, waardoor een kwart van het financieel vermogen van de Belgen nu in deposito's zit. Dat is het hoogste peil in 20 jaar. Het aandeel van beleggingen in risicovolle activa daalde in die periode van ruim 33 procent tot 25,5 procent vandaag. Maar de ING-studiedienst ziet een kentering. 'De terugkeer naar risicovolle activa is goed ingezet', luidt het. 'Vermoedelijk stond het aandeel van de deposito's in het vermogen onlangs op zijn hoogst.' (Belga/KVDA)