In tegenstelling tot een eerste raming valt er voor ons land in het eerste kwartaal dan toch geen toename van het bbp te noteren. Dat bljjkt uit een tweede raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Bij een eerste raming begin mei stelde het INR voor de eerste drie maanden van het jaar een lichte groei met 0,1 procent vast. Bij een tweede raming bedraagt de groei 0 procent. In het laatste kwartaal van 2012 brokkelde het Belgische bbp met 0,1 procent af.

De Belgische economie heeft in de eerste plaats te lijden onder een terugval van de toegevoegde waarde van de industrie (-1,1 procent) en de bouwsector (-0,7 procent). In de dienstensector werd in het eerste kwartaal een lichte toename met 0,2 procent genoteerd.

De binnenlandse vraag daalde met 0,1 procent, wat een gevolg is van de terugval van de investeringen bij de gezinnen (-1,9 procent) en de overheid (-9,3 procent). Dat laatste is volgens het INR voornamelijk toe te schrijven aan de terugval bij de lokale overheid in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen. De consumptie bij de particulieren en de overheid nam met respectievelijk 0,2 en 0,1 procent licht toe.

De netto-uitvoer leverde voor het zesde kwartaal op rij een bijdrage aan het bbp, aangezien de uitvoer ( -0,7 procent) minder daalde dan de invoer (-0,8 procent).

De kwakkelende economie heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid, die in het eerste kwartaal van dit jaar met -0,1 procent terugviel ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. (BO)

In tegenstelling tot een eerste raming valt er voor ons land in het eerste kwartaal dan toch geen toename van het bbp te noteren. Dat bljjkt uit een tweede raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).Bij een eerste raming begin mei stelde het INR voor de eerste drie maanden van het jaar een lichte groei met 0,1 procent vast. Bij een tweede raming bedraagt de groei 0 procent. In het laatste kwartaal van 2012 brokkelde het Belgische bbp met 0,1 procent af.De Belgische economie heeft in de eerste plaats te lijden onder een terugval van de toegevoegde waarde van de industrie (-1,1 procent) en de bouwsector (-0,7 procent). In de dienstensector werd in het eerste kwartaal een lichte toename met 0,2 procent genoteerd.De binnenlandse vraag daalde met 0,1 procent, wat een gevolg is van de terugval van de investeringen bij de gezinnen (-1,9 procent) en de overheid (-9,3 procent). Dat laatste is volgens het INR voornamelijk toe te schrijven aan de terugval bij de lokale overheid in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen. De consumptie bij de particulieren en de overheid nam met respectievelijk 0,2 en 0,1 procent licht toe.De netto-uitvoer leverde voor het zesde kwartaal op rij een bijdrage aan het bbp, aangezien de uitvoer ( -0,7 procent) minder daalde dan de invoer (-0,8 procent). De kwakkelende economie heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid, die in het eerste kwartaal van dit jaar met -0,1 procent terugviel ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. (BO)