De spilindex zou volgens de nieuwe vooruitzichten van het federaal Planbureau pas in december worden overschreden, en niet - zoals eerder gemeld - in oktober.

2 procent

Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent verhoogd. De lonen bij de overheid volgen een maand later.

Dat betekent dat de sociale uitkeringen in januari en de weddes van het overheidspersoneel pas in februari 2013 stijgen met 2 procent. In 2013 zou de spilindex niet één keer worden overschreden. Dat gebeurde voor een laatste keer in januari van dit jaar.

Inflatie

Het federaal Planbureau heeft ook de inflatievooruitzichten voor dit en volgend jaar herzien. Volgens het Planbureau zou de gemiddelde inflatie dit jaar 2,7 procent bedragen. Bij een eerdere raming hield het Planbureau rekening met een inflatie van 2,9 procent. In 2013 zou de inflatie uitkomen op 1,6 procent tegenover 1,9 procent bij eerdere prognoses.

Goedkopere energie

Reden voor de daling van de inflatievooruitzichten is de dalende energieprijs. Zowel in dollar als in euro daalt de olieprijs. Het Planbureau mikt voor zijn berekeningen op een olieprijs van 111 dollar per vat in 2012 en 103 dollar in 2013. Bij een vorige raming was dat respectievelijk 119 en 113 dollar. De wisselkoers van de euro zou 1,28 dollar bedragen in 2012 en 1,26 dollar in 2013, tegenover respectievelijk 1,32 dollar en 1,33 dollar bij een eerdere raming. (Belga/BO)

De spilindex zou volgens de nieuwe vooruitzichten van het federaal Planbureau pas in december worden overschreden, en niet - zoals eerder gemeld - in oktober. 2 procentBij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent verhoogd. De lonen bij de overheid volgen een maand later. Dat betekent dat de sociale uitkeringen in januari en de weddes van het overheidspersoneel pas in februari 2013 stijgen met 2 procent. In 2013 zou de spilindex niet één keer worden overschreden. Dat gebeurde voor een laatste keer in januari van dit jaar. InflatieHet federaal Planbureau heeft ook de inflatievooruitzichten voor dit en volgend jaar herzien. Volgens het Planbureau zou de gemiddelde inflatie dit jaar 2,7 procent bedragen. Bij een eerdere raming hield het Planbureau rekening met een inflatie van 2,9 procent. In 2013 zou de inflatie uitkomen op 1,6 procent tegenover 1,9 procent bij eerdere prognoses. Goedkopere energieReden voor de daling van de inflatievooruitzichten is de dalende energieprijs. Zowel in dollar als in euro daalt de olieprijs. Het Planbureau mikt voor zijn berekeningen op een olieprijs van 111 dollar per vat in 2012 en 103 dollar in 2013. Bij een vorige raming was dat respectievelijk 119 en 113 dollar. De wisselkoers van de euro zou 1,28 dollar bedragen in 2012 en 1,26 dollar in 2013, tegenover respectievelijk 1,32 dollar en 1,33 dollar bij een eerdere raming. (Belga/BO)