Tijdens een uiteenzetting voor Gentse studenten pleitte Kirsch ervoor om tot 90 procent van de personenbelasting over te hevelen naar de deelstaten. Dat systeem moet deelstaten responsabiliseren. Immers, als ze een efficiënt economisch beleid voeren, halen ze meer inkomsten uit de personenbelasting. Met het bestaande stelsel van dotaties is dat niet het geval.

Het nieuwe voorstel van Kirsch botst bij Waals minister-president Rudy Demotte (PS) op een veto. De nieuwe financieringswet zou leiden tot extra fiscale concurrentie. Volgens het nieuwe Kirsch-model zouden Vlaanderen, Wallonië en Brussel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting waarbij een regio die het beter doet en dus meer inkomsten binnenhaalt uit de personenbelasting, minder vlug geneigd zal zijn opcentiemen te heffen. Deelstaten die het economisch minder doen zullen extra belastingen moeten heffen. Regio's met verschillende belastingsvoeten doen de Franstaligen huiveren. Ze vrezen voor een race to the bottom van de belastingvoeten. Die fiscale concurrentie zou leiden tot minder overheidsinkomsten en dat is in deze moeilijke begrotingstijden niet echt aangewezen.

Demotte is ook bang dat met een andere financieringswet het Franstalige onderwijs opnieuw in financiële problemen raakt. Een financiering van het onderwijs op basis van rijkdom en niet op basis van de noden is voor Demotte onbespreekbaar.

Ook Brussel, dat steevast smeekt om nieuwe middelen, is er niet gerust op. Bernard Clerfayt, FDF-staatssecretaris en burgemeester van Schaarbeek, wil niet dat een nieuwe financieringswet Brussel financieel benadeelt. Ook de vakbond roert zich. Philippe Van Muylder, topman van de Brusselse vakbond FGTB, pleit voor een herfinanciering van Brussel met 500 miljoen euro. De eerste schrijf van 100 tot 150 miljoen zou nog dit jaar betaald moeten worden, anders "dreigt het faillissement voor het Gewest". Volgens de socialistische vakbonden zijn de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde het ideale moment om een herfinanciering van Brussel op de tafel te gooien.

A.M.

Tijdens een uiteenzetting voor Gentse studenten pleitte Kirsch ervoor om tot 90 procent van de personenbelasting over te hevelen naar de deelstaten. Dat systeem moet deelstaten responsabiliseren. Immers, als ze een efficiënt economisch beleid voeren, halen ze meer inkomsten uit de personenbelasting. Met het bestaande stelsel van dotaties is dat niet het geval. Het nieuwe voorstel van Kirsch botst bij Waals minister-president Rudy Demotte (PS) op een veto. De nieuwe financieringswet zou leiden tot extra fiscale concurrentie. Volgens het nieuwe Kirsch-model zouden Vlaanderen, Wallonië en Brussel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting waarbij een regio die het beter doet en dus meer inkomsten binnenhaalt uit de personenbelasting, minder vlug geneigd zal zijn opcentiemen te heffen. Deelstaten die het economisch minder doen zullen extra belastingen moeten heffen. Regio's met verschillende belastingsvoeten doen de Franstaligen huiveren. Ze vrezen voor een race to the bottom van de belastingvoeten. Die fiscale concurrentie zou leiden tot minder overheidsinkomsten en dat is in deze moeilijke begrotingstijden niet echt aangewezen. Demotte is ook bang dat met een andere financieringswet het Franstalige onderwijs opnieuw in financiële problemen raakt. Een financiering van het onderwijs op basis van rijkdom en niet op basis van de noden is voor Demotte onbespreekbaar. Ook Brussel, dat steevast smeekt om nieuwe middelen, is er niet gerust op. Bernard Clerfayt, FDF-staatssecretaris en burgemeester van Schaarbeek, wil niet dat een nieuwe financieringswet Brussel financieel benadeelt. Ook de vakbond roert zich. Philippe Van Muylder, topman van de Brusselse vakbond FGTB, pleit voor een herfinanciering van Brussel met 500 miljoen euro. De eerste schrijf van 100 tot 150 miljoen zou nog dit jaar betaald moeten worden, anders "dreigt het faillissement voor het Gewest". Volgens de socialistische vakbonden zijn de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde het ideale moment om een herfinanciering van Brussel op de tafel te gooien. A.M.