De federatie wil eerst een aantal zaken laten uitklaren door haar eigen advocaten. De Gier reageert dat FortisEffect de contractuele voorwaarden voor een aansluiting bij de schadeclaim tegen Ageas herbekijkt.

Pro memorie. De Stichting FortisEffect haalde op 29 juli haar slag thuis met een veroordeling in beroep van Ageas tot de betaling van een schadevergoeding. Als erfgenaam van Fortis zal Ageas de schade moeten betalen, veroorzaakt door de misleiding van beleggers in de drie dagen na de eerste redding van Fortis. Het is nog niet duidelijk wie recht heeft op een schadevergoeding en hoe hoog die vergoeding kan oplopen. Daarvoor dient een aparte procedure: de schadestaatprocedure.

De VFB reageerde kort na het arrest met een standpunt. De vereniging adviseerde zijn leden aan te sluiten bij de procedure van FortisEffect ofwel via VFB ofwel rechtstreeks. "De kosten lijken transparant: een intredekost van 39 euro en bij succes een vergoeding van 22,5 procent van de toegewezen schade." Deze ochtend keerde de VFB terug op haar schreden. Na een "vluchtig onderzoek van de contracten" waarschuwt de vereniging haar leden: "Onderteken voorlopig geen overeenkomst met FortisEffect en advocaat de Gier." VFB vroeg advies aan Belgische advocaten over een aantal onduidelijkheden en hoopt eind september meer klaarheid te kunnen scheppen.

Advocaat Adriaan de Gier liet dinsdagnamiddag via e-mail weten dat FortisEffect de contractuele voorwaarden herbekijkt. "De aanleiding daarvoor is het grote aantal nieuwe aanmeldingen, vooral uit België", zegt De Gier. De Stichting krijgt veel vragen over conflicten tussen de claim van FortisEffect en de procedures van andere belangenorganisaties, zoals Deminor. "Er is geen conflict. Dat wil FortisEffect nader en meer expliciet in de voorwaarden tot uitdrukking laten komen. De planning is dat de aangepaste voorwaarden in september worden gedistribueerd."

Daarnaast zegt De Gier dat er vragen zijn gerezen over de kostenstructuur: u betaalt 39 euro administratiekosten per jaar, zolang de procedure loopt, en u staat 22,5 procent (+btw) af van de uiteindelijke nettoschadevergoeding. Dat is de schadevergoeding "verminderd met de door FortisEffect gemaakte kosten (honoraria van advocaten en andere dienstverleners, kosten van de vaststelling en begroting van de schade, heffingen van overheidswege, e.d.)", lezen we in de voorwaarden.

"Een aantal van de vragen zijn opgeworpen door de VFB. We hebben contact gezocht met VFB om te bekijken hoe we hun bezwaren kunnen wegnemen." FortisEffect overweegt nu de juridische kosten niet meer in mindering te brengen van de vergoeding. Ook de btw bovenop de 22,5 procent commissieloon zou FortisEffect mogelijk laten vallen.

Lees het volledige dossier donderdag in Trends.

De federatie wil eerst een aantal zaken laten uitklaren door haar eigen advocaten. De Gier reageert dat FortisEffect de contractuele voorwaarden voor een aansluiting bij de schadeclaim tegen Ageas herbekijkt.Pro memorie. De Stichting FortisEffect haalde op 29 juli haar slag thuis met een veroordeling in beroep van Ageas tot de betaling van een schadevergoeding. Als erfgenaam van Fortis zal Ageas de schade moeten betalen, veroorzaakt door de misleiding van beleggers in de drie dagen na de eerste redding van Fortis. Het is nog niet duidelijk wie recht heeft op een schadevergoeding en hoe hoog die vergoeding kan oplopen. Daarvoor dient een aparte procedure: de schadestaatprocedure.De VFB reageerde kort na het arrest met een standpunt. De vereniging adviseerde zijn leden aan te sluiten bij de procedure van FortisEffect ofwel via VFB ofwel rechtstreeks. "De kosten lijken transparant: een intredekost van 39 euro en bij succes een vergoeding van 22,5 procent van de toegewezen schade." Deze ochtend keerde de VFB terug op haar schreden. Na een "vluchtig onderzoek van de contracten" waarschuwt de vereniging haar leden: "Onderteken voorlopig geen overeenkomst met FortisEffect en advocaat de Gier." VFB vroeg advies aan Belgische advocaten over een aantal onduidelijkheden en hoopt eind september meer klaarheid te kunnen scheppen.Advocaat Adriaan de Gier liet dinsdagnamiddag via e-mail weten dat FortisEffect de contractuele voorwaarden herbekijkt. "De aanleiding daarvoor is het grote aantal nieuwe aanmeldingen, vooral uit België", zegt De Gier. De Stichting krijgt veel vragen over conflicten tussen de claim van FortisEffect en de procedures van andere belangenorganisaties, zoals Deminor. "Er is geen conflict. Dat wil FortisEffect nader en meer expliciet in de voorwaarden tot uitdrukking laten komen. De planning is dat de aangepaste voorwaarden in september worden gedistribueerd."Daarnaast zegt De Gier dat er vragen zijn gerezen over de kostenstructuur: u betaalt 39 euro administratiekosten per jaar, zolang de procedure loopt, en u staat 22,5 procent (+btw) af van de uiteindelijke nettoschadevergoeding. Dat is de schadevergoeding "verminderd met de door FortisEffect gemaakte kosten (honoraria van advocaten en andere dienstverleners, kosten van de vaststelling en begroting van de schade, heffingen van overheidswege, e.d.)", lezen we in de voorwaarden. "Een aantal van de vragen zijn opgeworpen door de VFB. We hebben contact gezocht met VFB om te bekijken hoe we hun bezwaren kunnen wegnemen." FortisEffect overweegt nu de juridische kosten niet meer in mindering te brengen van de vergoeding. Ook de btw bovenop de 22,5 procent commissieloon zou FortisEffect mogelijk laten vallen.Lees het volledige dossier donderdag in Trends.