Kredietbeoordelaar Fitch dreigt er mee de rating van Belgie, Slovenië, Italië, Ierland en Cyprus te verlagen. De kredietscore van de landen gaat van 'negative outlook' naar 'rating watch negative (RWN)', waarmee wordt aangegeven dat er een hogere kans bestaat dat er op korte termijn een ratingverlaging komt. België krijgt daarmee de score 'AA+/RWN'.

Tegen eind januari zou de rating worden herbekeken. Indien er een verlaging komt van de kredietscore van die landen, zal dat volgens Fitch wellicht met één of twee stappen zijn. Volgens Fitch zal worden rekening gehouden met de inspanningen van de betrokken landen om hun financiën op orde te krijgen, maar heeft de systemische aard van de schuldencrisis in de eurozone een nadelig effect op de economische en financiële stabiliteit in heel de regio, in het bijzonder op de landen die als het meest kwetsbaar worden beschouwd.

Fitch oordeelt ook dat, na de voorbije Europese top van 9 en 10 december, een alomvattende oplossing voor de crisis in de eurozone technisch en politiek buiten bereik is. Vooral het gebrek aan een geloofwaardig financieel vangscherm baart Fitch zorgen. Een actievere en expliciete rol van de ECB is vereist, aldus Fitch.

Banksector

Fitch heeft net nog de kredietwaardigheid van zes grote banken afgewaardeerd. Het gaat om Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank en Goldman Sachs. De ratings van Credit Suisse en Deutsche Bank gingen met 2 stappen omlaag, van AA- naar A. Bij de overige banken werd de kredietwaardigheid 1 stap verlaagd.

Als algemene reden voor de afwaarderingen geeft Fitch "de uitdagingen voor de banken in een moeilijke en onzekere omgeving waarin de winstvooruitzichten onder druk staan." Zo worden de banken geconfronteerd met kosten om hun activiteiten aan te passen aan strengere regelgeving, terwijl de economische vooruitzichten matig zijn. (Belga/INM)

Kredietbeoordelaar Fitch dreigt er mee de rating van Belgie, Slovenië, Italië, Ierland en Cyprus te verlagen. De kredietscore van de landen gaat van 'negative outlook' naar 'rating watch negative (RWN)', waarmee wordt aangegeven dat er een hogere kans bestaat dat er op korte termijn een ratingverlaging komt. België krijgt daarmee de score 'AA+/RWN'. Tegen eind januari zou de rating worden herbekeken. Indien er een verlaging komt van de kredietscore van die landen, zal dat volgens Fitch wellicht met één of twee stappen zijn. Volgens Fitch zal worden rekening gehouden met de inspanningen van de betrokken landen om hun financiën op orde te krijgen, maar heeft de systemische aard van de schuldencrisis in de eurozone een nadelig effect op de economische en financiële stabiliteit in heel de regio, in het bijzonder op de landen die als het meest kwetsbaar worden beschouwd. Fitch oordeelt ook dat, na de voorbije Europese top van 9 en 10 december, een alomvattende oplossing voor de crisis in de eurozone technisch en politiek buiten bereik is. Vooral het gebrek aan een geloofwaardig financieel vangscherm baart Fitch zorgen. Een actievere en expliciete rol van de ECB is vereist, aldus Fitch.Banksector Fitch heeft net nog de kredietwaardigheid van zes grote banken afgewaardeerd. Het gaat om Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank en Goldman Sachs. De ratings van Credit Suisse en Deutsche Bank gingen met 2 stappen omlaag, van AA- naar A. Bij de overige banken werd de kredietwaardigheid 1 stap verlaagd. Als algemene reden voor de afwaarderingen geeft Fitch "de uitdagingen voor de banken in een moeilijke en onzekere omgeving waarin de winstvooruitzichten onder druk staan." Zo worden de banken geconfronteerd met kosten om hun activiteiten aan te passen aan strengere regelgeving, terwijl de economische vooruitzichten matig zijn. (Belga/INM)