In de federale begroting voor de komende jaren is een 'solidariteitsbijdrage' vanwege de banksector voorzien. Concreet zullen de banken de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen (JTK) niet langer fiscaal volledig kunnen aftrekken. Die aftrek wordt beperkt tot 20 procent. De JTK bracht vorig jaar 820 miljoen euro in het laatje.

Karel Baert, de CEO van de federatie van de bankensector Febelfin, is bezorgd: "Wij zijn al de sector die in België het meeste belastingen betaald. Vorig jaar ging het om 3,2 miljard euro. We staan nu voor een economische crisis en dan is het belangrijk een sterke banksector te hebben. Deze hogere heffing tast echter onze slagkracht aan en vermindert onze capaciteit om de economie te financieren. Met een bedrag van 100 miljoen euro kunnen de banken voor ongeveer 2 miljard euro aan kredieten verstrekken."

Ook de concurrentiekracht van de Belgische banken wordt door de maatregel aangetast, vindt Baert: "In vergelijking met onze buurlanden betalen wij aanzienlijk hogere bijdrages en lasten. In een internationale context verzwakt deze nieuwe maatregel de competitiviteit van de Belgische financiële sector."

Dat de banken miljardenwinsten boeken en dus makkelijk een hogere bijdrage tot de overheidsfinanciën kunnen leveren, noemt Baert een misleidende opvatting: "In absolute cijfers gaat het om hoge bedragen. Maar de Belgische banken zijn op het vlak van winstgevendheid geen kampioenen in Europa. Integendeel, de toezichthouders zeggen dat de rendabiliteit van de sector te laag is. Dan is het toch niet logisch dat de overheid die winst afroomt. Banken moeten voldoende kapitaal hebben om schokken op te vangen en hun rol te spelen in de financiering van de transitie naar een duurzame maatschappij."

In de federale begroting voor de komende jaren is een 'solidariteitsbijdrage' vanwege de banksector voorzien. Concreet zullen de banken de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen (JTK) niet langer fiscaal volledig kunnen aftrekken. Die aftrek wordt beperkt tot 20 procent. De JTK bracht vorig jaar 820 miljoen euro in het laatje.Karel Baert, de CEO van de federatie van de bankensector Febelfin, is bezorgd: "Wij zijn al de sector die in België het meeste belastingen betaald. Vorig jaar ging het om 3,2 miljard euro. We staan nu voor een economische crisis en dan is het belangrijk een sterke banksector te hebben. Deze hogere heffing tast echter onze slagkracht aan en vermindert onze capaciteit om de economie te financieren. Met een bedrag van 100 miljoen euro kunnen de banken voor ongeveer 2 miljard euro aan kredieten verstrekken."Ook de concurrentiekracht van de Belgische banken wordt door de maatregel aangetast, vindt Baert: "In vergelijking met onze buurlanden betalen wij aanzienlijk hogere bijdrages en lasten. In een internationale context verzwakt deze nieuwe maatregel de competitiviteit van de Belgische financiële sector."Dat de banken miljardenwinsten boeken en dus makkelijk een hogere bijdrage tot de overheidsfinanciën kunnen leveren, noemt Baert een misleidende opvatting: "In absolute cijfers gaat het om hoge bedragen. Maar de Belgische banken zijn op het vlak van winstgevendheid geen kampioenen in Europa. Integendeel, de toezichthouders zeggen dat de rendabiliteit van de sector te laag is. Dan is het toch niet logisch dat de overheid die winst afroomt. Banken moeten voldoende kapitaal hebben om schokken op te vangen en hun rol te spelen in de financiering van de transitie naar een duurzame maatschappij."