Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vroegen volgens Febelfin ondernemers 12 procent meer kredieten aan dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, terwijl het aantal verstrekte kredieten steeg met 8,6 procent. 'Dit is het sterkste stijgingspercentage sinds de start van de metingen in 2009', luidt het.

In vergelijking met alle derde kwartalen van eerdere jaren ligt de weigeringsgraad in het derde kwartaal van 2018 op zijn laagste niveau. 'Nooit eerder werden minder kredietaanvragen geweigerd', luidt het. Dat komt volgens Febelfin enerzijds omdat bedrijven hun kredietdossiers goed uitbouwen. Anderzijds speelt ook het strikter regime voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting, waardoor ondernemers waarschijnlijk meer krediet hebben aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren. 'De banken keuren die kredieten bijna altijd goed', klinkt het.

Terwijl het aantal verstrekte kredieten op jaarbasis steeg met 8,6 procent, nam het overeenkomstige bedrag toe met 3,2 procent. Het uitstaand bedrag van ondernemingskredieten lag in september 2018 op in totaal 156,2 miljard euro.

Dat bedrag - sinds 2012 aanhoudend in stijgende lijn - kent dit jaar in het derde kwartaal wel een minieme terugval. In juni 2018 was er nog sprake van 156,4 miljard euro. 'Deze daling is te wijten aan een volledige terugbetaling van het opgenomen bedrag op een grote kredietlijn bij een grote bank', aldus Febelfin. 'Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat het uitstaand bedrag al opnieuw steeg in oktober 2018.'

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vroegen volgens Febelfin ondernemers 12 procent meer kredieten aan dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, terwijl het aantal verstrekte kredieten steeg met 8,6 procent. 'Dit is het sterkste stijgingspercentage sinds de start van de metingen in 2009', luidt het.In vergelijking met alle derde kwartalen van eerdere jaren ligt de weigeringsgraad in het derde kwartaal van 2018 op zijn laagste niveau. 'Nooit eerder werden minder kredietaanvragen geweigerd', luidt het. Dat komt volgens Febelfin enerzijds omdat bedrijven hun kredietdossiers goed uitbouwen. Anderzijds speelt ook het strikter regime voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting, waardoor ondernemers waarschijnlijk meer krediet hebben aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren. 'De banken keuren die kredieten bijna altijd goed', klinkt het.Terwijl het aantal verstrekte kredieten op jaarbasis steeg met 8,6 procent, nam het overeenkomstige bedrag toe met 3,2 procent. Het uitstaand bedrag van ondernemingskredieten lag in september 2018 op in totaal 156,2 miljard euro.Dat bedrag - sinds 2012 aanhoudend in stijgende lijn - kent dit jaar in het derde kwartaal wel een minieme terugval. In juni 2018 was er nog sprake van 156,4 miljard euro. 'Deze daling is te wijten aan een volledige terugbetaling van het opgenomen bedrag op een grote kredietlijn bij een grote bank', aldus Febelfin. 'Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat het uitstaand bedrag al opnieuw steeg in oktober 2018.'