De recente prognoses van de Europese Commissie laten hoopvolle cijfers zien. De eurozone zou in 2014 kunnen rekenen op een toename van het bbp met 1,1 procent, na een lichte krimp met 0,4 procent dit jaar. In 2015 zou de economische groei versnellen tot 1,7 procent.

De groeiprognoses voor volgend jaar liggen wel iets lager dan de 1,2 procent die de Europese Commissie in mei had vooropgesteld. Dat heeft onder meer te maken met iets te optimistische ramingen rond consumentenbestedingen en investeringen.

In ieder geval zou het economisch herstel in de eurozone vanaf de tweede helft van dit jaar geleidelijk doorzetten, en daarna kwartaal-op-kwartaal gestaag versnellen.

"Er zijn steeds meer tekenen die erop wijzen dat de Europese economie een keerpunt heeft bereikt ," liet Europees Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn dinsdag in een verklaring optekenen." De begrotingsconsolidatie en de structurele hervormingen hebben de basis voor het herstel gelegd," voegde hij eraan toe.

Toch valt er bij Rehn geen spoor van euforie te bekennen, rekening houdend met de hoge werkloosheidscijfers die de eurozone teisteren."Het is te vroeg om victorie te kraaien, want de werkloosheid blijft op een onaanvaardbaar hoog peil," aldus Rehn. (Reuters/BO)

De recente prognoses van de Europese Commissie laten hoopvolle cijfers zien. De eurozone zou in 2014 kunnen rekenen op een toename van het bbp met 1,1 procent, na een lichte krimp met 0,4 procent dit jaar. In 2015 zou de economische groei versnellen tot 1,7 procent.De groeiprognoses voor volgend jaar liggen wel iets lager dan de 1,2 procent die de Europese Commissie in mei had vooropgesteld. Dat heeft onder meer te maken met iets te optimistische ramingen rond consumentenbestedingen en investeringen. In ieder geval zou het economisch herstel in de eurozone vanaf de tweede helft van dit jaar geleidelijk doorzetten, en daarna kwartaal-op-kwartaal gestaag versnellen."Er zijn steeds meer tekenen die erop wijzen dat de Europese economie een keerpunt heeft bereikt ," liet Europees Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn dinsdag in een verklaring optekenen." De begrotingsconsolidatie en de structurele hervormingen hebben de basis voor het herstel gelegd," voegde hij eraan toe. Toch valt er bij Rehn geen spoor van euforie te bekennen, rekening houdend met de hoge werkloosheidscijfers die de eurozone teisteren."Het is te vroeg om victorie te kraaien, want de werkloosheid blijft op een onaanvaardbaar hoog peil," aldus Rehn. (Reuters/BO)