De omzetting van Basel III door de Commissie zou normaal nog voor het einde van het jaar moeten gebeuren. De strengere kapitaalbuffers zijn een gevolg van de financiële crisis in 2008 waarbij verschillende banken met overheidsgeld overeind moesten worden gehouden. Door de banken te verplichten meer kapitaal opzij te zetten, hoopte men dat die staatssteun in de toekomst niet meer nodig zou zijn.

Maar door de coronacrisis klonk de roep om die kapitaalbuffers niet te verstrengen, steeds luider in de sector. Sommigen merkten op dat de banken meer kredieten zouden kunnen verstrekken indien de kapitaalvereisten minder streng zouden zijn.

Maar de toezichthouders wijzen er nu op dat de coronacrisis juist het belang van goed gekapitaliseerde banken heeft onderlijnd. 'De pandemie toont dat meer weerbare banken beter in staat zijn om de reële economie te ondersteunen, zelfs ten tijde van crisis. Het kader afbouwen zou niet in het belang zijn van Europa.' De Basel-regels gelden wereldwijd voor de financiële sector.

De omzetting van Basel III door de Commissie zou normaal nog voor het einde van het jaar moeten gebeuren. De strengere kapitaalbuffers zijn een gevolg van de financiële crisis in 2008 waarbij verschillende banken met overheidsgeld overeind moesten worden gehouden. Door de banken te verplichten meer kapitaal opzij te zetten, hoopte men dat die staatssteun in de toekomst niet meer nodig zou zijn.Maar door de coronacrisis klonk de roep om die kapitaalbuffers niet te verstrengen, steeds luider in de sector. Sommigen merkten op dat de banken meer kredieten zouden kunnen verstrekken indien de kapitaalvereisten minder streng zouden zijn.Maar de toezichthouders wijzen er nu op dat de coronacrisis juist het belang van goed gekapitaliseerde banken heeft onderlijnd. 'De pandemie toont dat meer weerbare banken beter in staat zijn om de reële economie te ondersteunen, zelfs ten tijde van crisis. Het kader afbouwen zou niet in het belang zijn van Europa.' De Basel-regels gelden wereldwijd voor de financiële sector.