Het IMF stelt in het "Global Financial Stability Report" dat het vertrouwen in het banksysteem nog niet hersteld is. Dat komt onder meer doordat de banken - in de nasleep van de wereldwijde crisis - het eigen vermogen op een onevenwichtige manier hebben proberen op te krikken.

Het IMF besluit daaruit dat de Europese financiële instellingen over het algemeen achterlopen op hun Amerikaanse sectorgenoten. Hoewel het instituut erkent dat er wel degelijk inspanningen zijn geleverd, blijken die onvoldoende. Bovendien zou de Europese bankensector al te zeer afhankelijk zijn van financiering via de financiële markten. Om het evenwicht te herstellen moeten de Europese banken in ieder geval overgaan tot een kapitaalverhoging, al geeft het IMF daarvoor geen concrete cijfers. Vooral Duitse maar ook Italiaanse, Portugese en Spaanse spaarbanken zouden door hun laag kapitaalniveau kwetsbaar zijn voor nieuw onheil.

Volgens het IMF lijdt de eurozone aan een "structurele kwetsbaarheid", die nogal wat risico's inhoudt als de problemen niet ten gronde worden aangepakt. Het IMF wijst in dat verband ook op het financieren van overheden, meer in het bijzonder in de zwakste landen van de eurozone. Het IMF houdt er rekening mee dat publieke fondsen het gat zullen mee moeten helpen dichten.

Het IMF stelt in het "Global Financial Stability Report" dat het vertrouwen in het banksysteem nog niet hersteld is. Dat komt onder meer doordat de banken - in de nasleep van de wereldwijde crisis - het eigen vermogen op een onevenwichtige manier hebben proberen op te krikken. Het IMF besluit daaruit dat de Europese financiële instellingen over het algemeen achterlopen op hun Amerikaanse sectorgenoten. Hoewel het instituut erkent dat er wel degelijk inspanningen zijn geleverd, blijken die onvoldoende. Bovendien zou de Europese bankensector al te zeer afhankelijk zijn van financiering via de financiële markten. Om het evenwicht te herstellen moeten de Europese banken in ieder geval overgaan tot een kapitaalverhoging, al geeft het IMF daarvoor geen concrete cijfers. Vooral Duitse maar ook Italiaanse, Portugese en Spaanse spaarbanken zouden door hun laag kapitaalniveau kwetsbaar zijn voor nieuw onheil.Volgens het IMF lijdt de eurozone aan een "structurele kwetsbaarheid", die nogal wat risico's inhoudt als de problemen niet ten gronde worden aangepakt. Het IMF wijst in dat verband ook op het financieren van overheden, meer in het bijzonder in de zwakste landen van de eurozone. Het IMF houdt er rekening mee dat publieke fondsen het gat zullen mee moeten helpen dichten.