Griekenland heeft 2009 afgesloten met een begrotingstekort van 12,7 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Daardoor groeide de overheidsschuld aan tot 113 procent van het BNP.

In 2010 zou het begrotingstekort met 4 procentpunt moeten dalen naar 8,7 procent. En in 2012 moet het tekort gereduceerd zijn tot 3 procent, toegelaten onder de zogenaamde Maastricht-norm.

Griekenland krijgt nu van de Europese ministerraad, die vandaag samenkwam in Brussel, 30 dagen de tijd om een timing voor te leggen van de saneringsmaatregelen. Concreet moeten daarvoor al in het voorjaar van 2010 maatregelen voor worden genomen, zoals onder meer het bevriezen van de lonen van het overheidspersoneel.

Griekenland heeft 2009 afgesloten met een begrotingstekort van 12,7 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Daardoor groeide de overheidsschuld aan tot 113 procent van het BNP. In 2010 zou het begrotingstekort met 4 procentpunt moeten dalen naar 8,7 procent. En in 2012 moet het tekort gereduceerd zijn tot 3 procent, toegelaten onder de zogenaamde Maastricht-norm. Griekenland krijgt nu van de Europese ministerraad, die vandaag samenkwam in Brussel, 30 dagen de tijd om een timing voor te leggen van de saneringsmaatregelen. Concreet moeten daarvoor al in het voorjaar van 2010 maatregelen voor worden genomen, zoals onder meer het bevriezen van de lonen van het overheidspersoneel.