De Europese Commissie vindt het Belgische belastingvoordeel van het fiscaal pensioensparen een belemmering van het vrij verkeer van kapitaal, want het geldt alleen bij banken en verzekeringsmaatschappijen die in België zijn gevestigd.

2,7 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen, krijgen al bijna 30 jaar een fiscaal voordeel. Dat geldt zowel voor een pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement als voor een pensioenspaarfonds met een onzeker, maar mogelijk hoog rendement. Het fiscaal voordeel is de jongste jaren wel verminderd. In het begin bedroeg het belastingvoordeel ten hoogste 40%, nu is dat 30% voor een maximale premie van 900 euro (inkomstenjaar 2014). Bovendien moet je belastingen betalen om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Belastingplichtigen met een laag pensioen of een laag vervangingsinkomen dreigen uit de boot te vallen.

De Europese Commissie neemt er aanstoot aan dat het fiscale voordeel voor het pensioensparen alleen geldt voor verzekeringen en fondsen van instellingen die in België zijn gevestigd. België moet daarom het fiscaal voordeel voor het pensioensparen afschaffen of uitbreiden tot premies die betaald worden door buitenlandse instellingen. Het wordt pas donderdag duidelijk welk oordeel Europa velt.

In ieder geval volgen er nog heel wat politieke discussies, want Europa heeft niet alleen de fiscale voordelen van het pensioensparen in het vizier, ook van het spaarboekje en van de levensverzekeringen. Eerder deze week pleitte het ABVV al voor een afschaffing van het fiscaal voordeel van het pensioensparen in ruil voor een verhoging van het wettelijk pensioen. Vanuit de politiek kwam er toen weinig animo voor het voorstel van de socialistische vakbond.

De Europese Commissie vindt het Belgische belastingvoordeel van het fiscaal pensioensparen een belemmering van het vrij verkeer van kapitaal, want het geldt alleen bij banken en verzekeringsmaatschappijen die in België zijn gevestigd.2,7 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen, krijgen al bijna 30 jaar een fiscaal voordeel. Dat geldt zowel voor een pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement als voor een pensioenspaarfonds met een onzeker, maar mogelijk hoog rendement. Het fiscaal voordeel is de jongste jaren wel verminderd. In het begin bedroeg het belastingvoordeel ten hoogste 40%, nu is dat 30% voor een maximale premie van 900 euro (inkomstenjaar 2014). Bovendien moet je belastingen betalen om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Belastingplichtigen met een laag pensioen of een laag vervangingsinkomen dreigen uit de boot te vallen.De Europese Commissie neemt er aanstoot aan dat het fiscale voordeel voor het pensioensparen alleen geldt voor verzekeringen en fondsen van instellingen die in België zijn gevestigd. België moet daarom het fiscaal voordeel voor het pensioensparen afschaffen of uitbreiden tot premies die betaald worden door buitenlandse instellingen. Het wordt pas donderdag duidelijk welk oordeel Europa velt. In ieder geval volgen er nog heel wat politieke discussies, want Europa heeft niet alleen de fiscale voordelen van het pensioensparen in het vizier, ook van het spaarboekje en van de levensverzekeringen. Eerder deze week pleitte het ABVV al voor een afschaffing van het fiscaal voordeel van het pensioensparen in ruil voor een verhoging van het wettelijk pensioen. Vanuit de politiek kwam er toen weinig animo voor het voorstel van de socialistische vakbond.