Duitsland kan als locomotief van de eurozone rekenen op de belangstelling van verontruste beleggers die de Duitse 'bunds' als een veilige belegging in donkere tijden beschouwen. Die vrees heeft ertoe geleid dat Duitsland een lagere dan verwachte rente moet uitkeren voor de staatsobligaties die het uitgeeft.

Volgens cijfers die beschikbaar werden gesteld door het ministerie van Financiën, slaagt Duitsland er door de lagere rente in 41 miljard euro te besparen. Dat bedrag is het verschil tussen de rente die werd begroot en de intrest die uiteindelijk moet worden uitbetaald. De berekening geldt voor de periode tussen 2010 en 2014. Gemiddeld daalde de rente op Duitse staatsobligaties in die periode met ruim 1 procentpunt.

De cijfers van het ministerie werden vrijgegeven op verzoek van Joachim Poss van de sociaal-democratische SPD.

Duitsland heeft de voordelen van de lage rente overigens gemaximaliseerd door meer langetermijn- dan kortetermijnobligaties uit te geven tegen gunstige tarieven. Dat betekent dat het aandeel staatsobligaties met een termijn korter dan drie jaar, tussen 2009 en 2012 is gedaald van 71 tot 51 procent.

De eurocrisis levert de Duitse schatkist volgens de berekeningen van het ministerie van Financiën overigens niet enkel een 'besparing' van 41 miljard euro op. De kosten als gevolg van de eurocrisis worden tot dusver geraamd op 599 miljoen euro . (BO)

Duitsland kan als locomotief van de eurozone rekenen op de belangstelling van verontruste beleggers die de Duitse 'bunds' als een veilige belegging in donkere tijden beschouwen. Die vrees heeft ertoe geleid dat Duitsland een lagere dan verwachte rente moet uitkeren voor de staatsobligaties die het uitgeeft.Volgens cijfers die beschikbaar werden gesteld door het ministerie van Financiën, slaagt Duitsland er door de lagere rente in 41 miljard euro te besparen. Dat bedrag is het verschil tussen de rente die werd begroot en de intrest die uiteindelijk moet worden uitbetaald. De berekening geldt voor de periode tussen 2010 en 2014. Gemiddeld daalde de rente op Duitse staatsobligaties in die periode met ruim 1 procentpunt. De cijfers van het ministerie werden vrijgegeven op verzoek van Joachim Poss van de sociaal-democratische SPD. Duitsland heeft de voordelen van de lage rente overigens gemaximaliseerd door meer langetermijn- dan kortetermijnobligaties uit te geven tegen gunstige tarieven. Dat betekent dat het aandeel staatsobligaties met een termijn korter dan drie jaar, tussen 2009 en 2012 is gedaald van 71 tot 51 procent. De eurocrisis levert de Duitse schatkist volgens de berekeningen van het ministerie van Financiën overigens niet enkel een 'besparing' van 41 miljard euro op. De kosten als gevolg van de eurocrisis worden tot dusver geraamd op 599 miljoen euro . (BO)