Er zal worden nagegaan of die vrijstellingen de EU-staatsteunregels respecteren en of er sprake is van concurrentieverstoring.

In België geldt voor de zeehavens Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende en de binnenhavens in onder andere Brussel, Charleroi, Luik, Namen een andere belastingregeling, waardoor hun commerciële activiteiten minder zwaar worden belast dan die van andere ondernemingen in België. In Frankrijk krijgen de meeste havens een volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting.

Commerciële activiteiten

De Commissie richt haar vizier op de commerciële activiteiten van de havens, de eigenlijke uitbating. Overheidstaken zoals veiligheid en verkeersleiding vallen sowieso uit het staatssteuntoezicht van de EU. Een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor havens die winst maken met hun economische activiteiten, geeft hen een selectief voordeel ten opzichte van hun concurrenten in andere lidstaten, en komt dus neer op staatssteun in de zin van de EU-regels.

In januari vroeg de Commissie België en Frankrijk hun belastingvrijstelling voor havens af te schaffen. België en Frankrijk gingen daar niet op in. De Commissie heeft daarom nu grondige onderzoeken geopend om na te gaan of haar initiële bezwaren al dan niet worden bevestigd.

Aangezien zowel de Belgische als de Franse maatregelen reeds bestonden vóór de oprichting van de EU in 1958 wordt de steun beschouwd als "bestaande steun". Dit betekent dat de Commissie niet van België en Frankrijk kan verlangen steun die in het verleden is toegekend terug te vorderen. (Belga/NS)

Er zal worden nagegaan of die vrijstellingen de EU-staatsteunregels respecteren en of er sprake is van concurrentieverstoring. In België geldt voor de zeehavens Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende en de binnenhavens in onder andere Brussel, Charleroi, Luik, Namen een andere belastingregeling, waardoor hun commerciële activiteiten minder zwaar worden belast dan die van andere ondernemingen in België. In Frankrijk krijgen de meeste havens een volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting. De Commissie richt haar vizier op de commerciële activiteiten van de havens, de eigenlijke uitbating. Overheidstaken zoals veiligheid en verkeersleiding vallen sowieso uit het staatssteuntoezicht van de EU. Een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor havens die winst maken met hun economische activiteiten, geeft hen een selectief voordeel ten opzichte van hun concurrenten in andere lidstaten, en komt dus neer op staatssteun in de zin van de EU-regels. In januari vroeg de Commissie België en Frankrijk hun belastingvrijstelling voor havens af te schaffen. België en Frankrijk gingen daar niet op in. De Commissie heeft daarom nu grondige onderzoeken geopend om na te gaan of haar initiële bezwaren al dan niet worden bevestigd. Aangezien zowel de Belgische als de Franse maatregelen reeds bestonden vóór de oprichting van de EU in 1958 wordt de steun beschouwd als "bestaande steun". Dit betekent dat de Commissie niet van België en Frankrijk kan verlangen steun die in het verleden is toegekend terug te vorderen. (Belga/NS)