Vande Lanotte en Wathelet hebben samen met de energiesector - na maanden overleg - zes nieuwe afspraken in een akkoord vastgelegd. Alle partijen benadrukken woensdag bij de ondetekening dat het om een vrijwillig akkoord gaat.

Het meest opmerkelijke aan het nieuwe akkoord is dat de leveranciers hun klanten elk jaar moeten laten weten wat voor hen de goedkoopste tariefformule is. De consument kan daar vervolgens kosteloos naar overstappen. Marktleider Electrabel stuurde de klanten al één keer zo'n brief, wat tot een zeer grote interne switch heeft geleid, aldus topvrouw Sophie Dutordoir.

Alle leveranciers zullen op hun website ook een simulator plaatsen, waar de tarieven van het bedrijf zelf kunnen worden afgetoetst. Daaronder komt een link naar de simulator van de externe regulator CREG, waar de vergelijking kan worden gemaakt met andere leveranciers. Voortaan kunnen ook enkele wijzigingen worden doorgevoerd aan de contracten.

Overeenkomsten van beperkte duur kunnen niet stilzwijgend worden verlengd aan een hoger tarief, en consumenten kunnen voortaan vragen de afrekeningsfactuur uit de domiciliëring te halen.

Als een terugbetaling aan de klant niet tijdig gebeurt, moet de leverancier intresten betalen. Bovendien moet een ontevreden klant zonder enige schadevergoeding kunnen omschakelen naar een andere leverancier.

"De geesten over deze zaken zijn de laatste jaren enorm veranderd. Wat nu evident lijkt, was dat vijf jaar geleden nog niet", besluit Vande Lanotte. De minister wil in de eerste plaats vermijden dat de marktwerking, die in enkele jaren tijd heeft geleid tot aanzienlijk lagere prijzen, opnieuw stilvalt.

De maatregelen worden van kracht tussen 1 januari en 1 april 2014. (Belga/BO)

Vande Lanotte en Wathelet hebben samen met de energiesector - na maanden overleg - zes nieuwe afspraken in een akkoord vastgelegd. Alle partijen benadrukken woensdag bij de ondetekening dat het om een vrijwillig akkoord gaat. Het meest opmerkelijke aan het nieuwe akkoord is dat de leveranciers hun klanten elk jaar moeten laten weten wat voor hen de goedkoopste tariefformule is. De consument kan daar vervolgens kosteloos naar overstappen. Marktleider Electrabel stuurde de klanten al één keer zo'n brief, wat tot een zeer grote interne switch heeft geleid, aldus topvrouw Sophie Dutordoir. Alle leveranciers zullen op hun website ook een simulator plaatsen, waar de tarieven van het bedrijf zelf kunnen worden afgetoetst. Daaronder komt een link naar de simulator van de externe regulator CREG, waar de vergelijking kan worden gemaakt met andere leveranciers. Voortaan kunnen ook enkele wijzigingen worden doorgevoerd aan de contracten. Overeenkomsten van beperkte duur kunnen niet stilzwijgend worden verlengd aan een hoger tarief, en consumenten kunnen voortaan vragen de afrekeningsfactuur uit de domiciliëring te halen. Als een terugbetaling aan de klant niet tijdig gebeurt, moet de leverancier intresten betalen. Bovendien moet een ontevreden klant zonder enige schadevergoeding kunnen omschakelen naar een andere leverancier. "De geesten over deze zaken zijn de laatste jaren enorm veranderd. Wat nu evident lijkt, was dat vijf jaar geleden nog niet", besluit Vande Lanotte. De minister wil in de eerste plaats vermijden dat de marktwerking, die in enkele jaren tijd heeft geleid tot aanzienlijk lagere prijzen, opnieuw stilvalt. De maatregelen worden van kracht tussen 1 januari en 1 april 2014. (Belga/BO)