"Een politieke beslissing", noemt hij dit in een interview, dat donderdag in Trends verschijnt. "Een ding is zeker: de prijs voor de gebruikers van de havens zal niet stijgen door de beslissing. De havendirectie werkt nu aan een nieuwe planning waarbij we alle eventuele nieuwe uitgaven en inkomsten op een rijtje zetten. We zullen ook de dividendenpolitiek aan Stad Antwerpen in de planning opnemen. Het is perfect mogelijk die te verlagen of te verhogen. Maar dit zit niet in ons basisscenario."

In 2009 besliste de regering dat de havens een deel van de nieuwe sluizen - strikt gezien een Vlaamse bevoegdheid - moeten financieren. In totaal kosten deze 2 miljard. Naast de cofinaniering een sluis van 610 miljoen euro, komt daar voor de haven van Antwerpen nu 85 miljoen bovenop in kaaimuren en 88 miljoen voor een bouwdok in het kader van de Oosterweeltunnel.

Bruyninckx waarschuwt: "Die principebeslissing over de sluizen heeft het basisdecreet van 1999 over de havenfinanciering door elkaar geschud. En het hoeft geen betoog dat de nieuwe beslissing over de financiering van de Oosterweel een extra schok geeft. Uiteraard kan dit een gevolg hebben op de manier waarop we de sluizen kunnen financieren. Dat zullen we dus meenemen met de discussie hierover. Maar daarmee heb ik eigenlijk al teveel gezegd. Het kan ook dat we investeringen - nieuwe loodsschepen bijvoorbeeld - moeten schrappen."

Francis Rome, voorzitter Vlaamse Havencommissie, is verrast over het doorschuiven van de Oosterweelfactuur "De Antwerpse bevolking koos bij een referendum voor een tunnel uit vrees voor de ecologische last die de Lange Wapper op haar schouders zou leggen,", zegt de transporteconoom van de Universiteit Antwerpen. "Het is toch logisch dat de Vlaamse belastingbetaler de volledige kostprijs voor zijn rekening neemt."

De bevolking krijgt immers ook de voordelen op het vlak van mobiliteit en de economie, meer bepaald de versterking van de logistieke sector. Het baart Rome bovendien grte zorgen dat deze factuur ook moet worden meebetaald door de Antwerpse haven. De professor: "De inkomsten, die een haven genereert, kunnen veel beter worden geïnvesteerd haveninfrastructuur of -promotie. Net op dit moment, het herstel na een crisis, is de strijd om de maritieme marktaandelen volop bezig. Vlaamse havens kunnen elke euro dus gebruiken. Rotterdam zet immers de Tweede Maasvlakte in voor de strijd. De financiering van de Lange Wapper-tunnel verzwakt de concurrentiepositie van de Scheldehaven."

Daan Schalck, Havenbedrijf Gent, lost alvast een schot voor de boeg. Hij vreest een precedent. "De kost van basisinfrastructuur hoort bij de Vlaamse overheid. De havens zijn toch niet verantwoordelijk voor de aanleg van wegen, die voor heel Vlaanderen dienen. Hopelijk blijft dit een hoogst uitzonderlijke beslissing."

H.B.

"Een politieke beslissing", noemt hij dit in een interview, dat donderdag in Trends verschijnt. "Een ding is zeker: de prijs voor de gebruikers van de havens zal niet stijgen door de beslissing. De havendirectie werkt nu aan een nieuwe planning waarbij we alle eventuele nieuwe uitgaven en inkomsten op een rijtje zetten. We zullen ook de dividendenpolitiek aan Stad Antwerpen in de planning opnemen. Het is perfect mogelijk die te verlagen of te verhogen. Maar dit zit niet in ons basisscenario." In 2009 besliste de regering dat de havens een deel van de nieuwe sluizen - strikt gezien een Vlaamse bevoegdheid - moeten financieren. In totaal kosten deze 2 miljard. Naast de cofinaniering een sluis van 610 miljoen euro, komt daar voor de haven van Antwerpen nu 85 miljoen bovenop in kaaimuren en 88 miljoen voor een bouwdok in het kader van de Oosterweeltunnel. Bruyninckx waarschuwt: "Die principebeslissing over de sluizen heeft het basisdecreet van 1999 over de havenfinanciering door elkaar geschud. En het hoeft geen betoog dat de nieuwe beslissing over de financiering van de Oosterweel een extra schok geeft. Uiteraard kan dit een gevolg hebben op de manier waarop we de sluizen kunnen financieren. Dat zullen we dus meenemen met de discussie hierover. Maar daarmee heb ik eigenlijk al teveel gezegd. Het kan ook dat we investeringen - nieuwe loodsschepen bijvoorbeeld - moeten schrappen." Francis Rome, voorzitter Vlaamse Havencommissie, is verrast over het doorschuiven van de Oosterweelfactuur "De Antwerpse bevolking koos bij een referendum voor een tunnel uit vrees voor de ecologische last die de Lange Wapper op haar schouders zou leggen,", zegt de transporteconoom van de Universiteit Antwerpen. "Het is toch logisch dat de Vlaamse belastingbetaler de volledige kostprijs voor zijn rekening neemt." De bevolking krijgt immers ook de voordelen op het vlak van mobiliteit en de economie, meer bepaald de versterking van de logistieke sector. Het baart Rome bovendien grte zorgen dat deze factuur ook moet worden meebetaald door de Antwerpse haven. De professor: "De inkomsten, die een haven genereert, kunnen veel beter worden geïnvesteerd haveninfrastructuur of -promotie. Net op dit moment, het herstel na een crisis, is de strijd om de maritieme marktaandelen volop bezig. Vlaamse havens kunnen elke euro dus gebruiken. Rotterdam zet immers de Tweede Maasvlakte in voor de strijd. De financiering van de Lange Wapper-tunnel verzwakt de concurrentiepositie van de Scheldehaven." Daan Schalck, Havenbedrijf Gent, lost alvast een schot voor de boeg. Hij vreest een precedent. "De kost van basisinfrastructuur hoort bij de Vlaamse overheid. De havens zijn toch niet verantwoordelijk voor de aanleg van wegen, die voor heel Vlaanderen dienen. Hopelijk blijft dit een hoogst uitzonderlijke beslissing." H.B.