Intussen namen de bedrijfsvoorraden al voor het vierde kwartaal op rij af, wat weliswaar perspectieven opent voor de groei in de nabije toekomst. De netto-export legde sinds de zomermaanden een mooi parcours af, maar het herstel van gezinsbestedingen en bedrijfsinvesteringen verschijnt nog niet ten tonele. De magere inkomensvooruitzichten en de wereldwijde overcapaciteit houden dat herstel nog in de coulissen.

De fors opgelopen spaarquote biedt wel mogelijkheden. Recent steeg de spaarquote tot 15 procent van het beschikbaar inkomen. Hierdoor is er een duidelijk neerwaarts potentieel wat de gezinnen wat ademruimte kan geven. Al is de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt wel een spelbreker. Gezinnen zullen hoogstwaarschijnlijk pas vrijuit consumeren als de arbeidsmarkt aan de beterhand is.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de nakende overheidssaneringen. Griekenland wordt momenteel al met ijzeren hand die richting uit gestuurd, terwijl de problemen voor de andere overheden minder acuut zijn. Maar eens de economische activiteit voldoende hersteld is, moeten de overheden hun financiën opnieuw op een houdbaar pad brengen, wat de nodige besparingen met zich mee brengt. Gegeven het prille herstel voert de ECB (Europese Centrale Bank) nog steeds een soepel monetair beleid.

Bovendien dreigt er ook geen inflatiegevaar door de overcapaciteit op de arbeidsmarkt en in de economie. Het monetaire beleid zal nog geruime tijd soepel blijven, al worden de niet-conventionele maatregelen geleidelijk afgebouwd. In het licht van het economische herstel zijn deze noodmaatregelen immers niet meer nodig zoals dat tijdens de crisis wel het geval was. Een daadwerkelijke verhoging van de beleidsrente wordt dan ook pas eind 2010 - begin 2011 verwacht.

Intussen namen de bedrijfsvoorraden al voor het vierde kwartaal op rij af, wat weliswaar perspectieven opent voor de groei in de nabije toekomst. De netto-export legde sinds de zomermaanden een mooi parcours af, maar het herstel van gezinsbestedingen en bedrijfsinvesteringen verschijnt nog niet ten tonele. De magere inkomensvooruitzichten en de wereldwijde overcapaciteit houden dat herstel nog in de coulissen. De fors opgelopen spaarquote biedt wel mogelijkheden. Recent steeg de spaarquote tot 15 procent van het beschikbaar inkomen. Hierdoor is er een duidelijk neerwaarts potentieel wat de gezinnen wat ademruimte kan geven. Al is de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt wel een spelbreker. Gezinnen zullen hoogstwaarschijnlijk pas vrijuit consumeren als de arbeidsmarkt aan de beterhand is. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de nakende overheidssaneringen. Griekenland wordt momenteel al met ijzeren hand die richting uit gestuurd, terwijl de problemen voor de andere overheden minder acuut zijn. Maar eens de economische activiteit voldoende hersteld is, moeten de overheden hun financiën opnieuw op een houdbaar pad brengen, wat de nodige besparingen met zich mee brengt. Gegeven het prille herstel voert de ECB (Europese Centrale Bank) nog steeds een soepel monetair beleid. Bovendien dreigt er ook geen inflatiegevaar door de overcapaciteit op de arbeidsmarkt en in de economie. Het monetaire beleid zal nog geruime tijd soepel blijven, al worden de niet-conventionele maatregelen geleidelijk afgebouwd. In het licht van het economische herstel zijn deze noodmaatregelen immers niet meer nodig zoals dat tijdens de crisis wel het geval was. Een daadwerkelijke verhoging van de beleidsrente wordt dan ook pas eind 2010 - begin 2011 verwacht.