"In het lopende jaar is in de eurozone met een aanhoudende, gematigde groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) te rekenen", aldus de economen van de ECB. De geringe capaciteitsbelasting van de ondernemingen kan temperend werken op de investeringen. Gelijktijdig verwachten de experten dat de vertroebelde vooruitzichten op de arbeidsmarkt in de eurozone de groei van het verbruik afzwakken.

Bevorderlijk voor de algemeen positieve ontwikkeling zijn anderzijds het aanhoudende herstel van de wereldeconomie en de omvangrijke steunprogramma's van de overheden. Bovendien wijzen de economen naar de maatregelen om het bankensysteem opnieuw te doen functioneren.

Van het prijzenfront verwacht de ECB verder geen risico's. De prijsstabiliteit blijft op middellange termijn gewaarborgd, waardoor de koopkracht van de gezinnen ondersteund wordt. De meeste economen rekenen erop dat de ECB pas volgend jaar de rente zal verhogen. Sinds mei 2009 hanteert de ECB het recordtarief van 1,0 procent voor het verstrekken van kredieten in de eurozone.

"In het lopende jaar is in de eurozone met een aanhoudende, gematigde groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) te rekenen", aldus de economen van de ECB. De geringe capaciteitsbelasting van de ondernemingen kan temperend werken op de investeringen. Gelijktijdig verwachten de experten dat de vertroebelde vooruitzichten op de arbeidsmarkt in de eurozone de groei van het verbruik afzwakken. Bevorderlijk voor de algemeen positieve ontwikkeling zijn anderzijds het aanhoudende herstel van de wereldeconomie en de omvangrijke steunprogramma's van de overheden. Bovendien wijzen de economen naar de maatregelen om het bankensysteem opnieuw te doen functioneren. Van het prijzenfront verwacht de ECB verder geen risico's. De prijsstabiliteit blijft op middellange termijn gewaarborgd, waardoor de koopkracht van de gezinnen ondersteund wordt. De meeste economen rekenen erop dat de ECB pas volgend jaar de rente zal verhogen. Sinds mei 2009 hanteert de ECB het recordtarief van 1,0 procent voor het verstrekken van kredieten in de eurozone.