Ongeveer de helft van de 112 banken waarop de ECB toezicht houdt, overweegt om niet langer te investeren in vervuilende sectoren. Maar volgens het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson heeft slechts een handvol banken actief plannen gemaakt waarin rekening wordt gehouden met klimaatverandering en het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.

'De banken moeten dringend ambitieuze en concrete doelstellingen vastleggen om hun blootstelling aan de huidige en toekomstige risico's inzake klimaat en milieu te verminderen', schrijft Elderson in een blogbericht. Want 'momenteel heeft de meerderheid van de banken geen concrete actieplannen om hun commerciële strategie' aan te passen aan die risico's.

Elderson verwelkomde ook het voorstel van de Europese Commissie om de financiële instellingen wettelijk te verplichten om plannen in te voeren om hun investeringsactiviteiten uitstootneutraal te maken. Ook zal de ECB de Commissie helpen om de voortgang van de financiële sector in deze transitie te monitoren.

Klimaatstresstest

De ECB heeft eerder al kritiek geuit op de financiële sector vanwege de trage voorbereiding op risico's die verband houden met klimaatverandering.

De instelling zal tussen maart en juli 2022 de banken voor het eerst onderwerpen aan een klimaatstresstest. Op die manier wil de ECB in kaart brengen hoe gevoelig de financiële sector van de eurozone is voor natuurrampen en een eventuele snelle ecologische transitie. Banken die slecht presteren in de klimaatstresstest, kunnen worden geconfronteerd met hogere kapitaalvereisten.

Ongeveer de helft van de 112 banken waarop de ECB toezicht houdt, overweegt om niet langer te investeren in vervuilende sectoren. Maar volgens het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson heeft slechts een handvol banken actief plannen gemaakt waarin rekening wordt gehouden met klimaatverandering en het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. 'De banken moeten dringend ambitieuze en concrete doelstellingen vastleggen om hun blootstelling aan de huidige en toekomstige risico's inzake klimaat en milieu te verminderen', schrijft Elderson in een blogbericht. Want 'momenteel heeft de meerderheid van de banken geen concrete actieplannen om hun commerciële strategie' aan te passen aan die risico's. Elderson verwelkomde ook het voorstel van de Europese Commissie om de financiële instellingen wettelijk te verplichten om plannen in te voeren om hun investeringsactiviteiten uitstootneutraal te maken. Ook zal de ECB de Commissie helpen om de voortgang van de financiële sector in deze transitie te monitoren. De ECB heeft eerder al kritiek geuit op de financiële sector vanwege de trage voorbereiding op risico's die verband houden met klimaatverandering. De instelling zal tussen maart en juli 2022 de banken voor het eerst onderwerpen aan een klimaatstresstest. Op die manier wil de ECB in kaart brengen hoe gevoelig de financiële sector van de eurozone is voor natuurrampen en een eventuele snelle ecologische transitie. Banken die slecht presteren in de klimaatstresstest, kunnen worden geconfronteerd met hogere kapitaalvereisten.