De RVJ is er nog niet in geslaagd de dossiers af te ronden, omdat de exacte gegevens voor uitbetaling, zoals een rekeningnummer, ontbreken. Voor het vakantiegeld van 2013 gaat het om 19.491 dossiers. Dat aantal stemt overeen met een totaalbedrag van 10.379.686 euro.

"De bedragen variëren sterk per dossier", zegt Pierette Roels van de RJV. Bij 200 dossiers zou het om meer dan 2.500 euro gaan, maar bij de helft van de dossiers om minder dan 250 euro. Er zijn nog 25.476 openstaande dossiers voor het vakantiegeld van 2011 en 26.100 dossiers voor het jaar 2012. In 2011 besliste de RJV om het vakantiegeld alleen nog via een overschrijving te betalen.

"Maar niet alle arbeiders hebben hun rekeningnummer aan ons bezorgd, of ze vergeten een wijziging te melden", zegt Michel Bernard van de RJV. In veel gevallen gaat het om werknemers die korte tijd aan de slag waren in de horecasector, of als uitzendkracht, of als jobstudent.

Vorig jaar organiseerde de RJV een grootschalige telefooncampagne om dossiers af te ronden. Volgens Pierette Roels kan nu beter gebriuikkgemaakt worden van sociale media, zoals Facebook om mensen te lokaliseren die nog recht hebben op achterstallig vakantiegeld.

Vakantiegeld dat niet uitgekeerd wordt, komt in de reserves terecht. Die worden gebruikt om bijvoorbeeld het vakantiegeld voor de gelijkgestelde dagen - waarvoor niet voldoende werkgeversbijdragen zijn gestort - te financieren. (Belga/BO)

De RVJ is er nog niet in geslaagd de dossiers af te ronden, omdat de exacte gegevens voor uitbetaling, zoals een rekeningnummer, ontbreken. Voor het vakantiegeld van 2013 gaat het om 19.491 dossiers. Dat aantal stemt overeen met een totaalbedrag van 10.379.686 euro."De bedragen variëren sterk per dossier", zegt Pierette Roels van de RJV. Bij 200 dossiers zou het om meer dan 2.500 euro gaan, maar bij de helft van de dossiers om minder dan 250 euro. Er zijn nog 25.476 openstaande dossiers voor het vakantiegeld van 2011 en 26.100 dossiers voor het jaar 2012. In 2011 besliste de RJV om het vakantiegeld alleen nog via een overschrijving te betalen. "Maar niet alle arbeiders hebben hun rekeningnummer aan ons bezorgd, of ze vergeten een wijziging te melden", zegt Michel Bernard van de RJV. In veel gevallen gaat het om werknemers die korte tijd aan de slag waren in de horecasector, of als uitzendkracht, of als jobstudent.Vorig jaar organiseerde de RJV een grootschalige telefooncampagne om dossiers af te ronden. Volgens Pierette Roels kan nu beter gebriuikkgemaakt worden van sociale media, zoals Facebook om mensen te lokaliseren die nog recht hebben op achterstallig vakantiegeld.Vakantiegeld dat niet uitgekeerd wordt, komt in de reserves terecht. Die worden gebruikt om bijvoorbeeld het vakantiegeld voor de gelijkgestelde dagen - waarvoor niet voldoende werkgeversbijdragen zijn gestort - te financieren. (Belga/BO)