Eind 2014 bedroegen de Belgische loonkosten voor de metaal-en technologiesector 43,6 euro per uur, tegenover 41,4 euro in de Duitse bedrijven.

Dat de Duitse lonen nu met 3,4 procent omhoog gaan, betekent dat de Belgische concurrentiekracht in de sector iets verbetert. "Maar Duitsland is maar één partner", aldus Frank Vandermarliere, algemeen adviseur van Agoria. Vandermarliere verwijst naar de uurloonkosten van de drie buurlanden, die 38 euro bedraagt. In de eurozone stemmen de gemiddelde loonkosten in de sector ongeveer 34 euro per uur.

De concurrentiekracht, aldus Vandermarliere, zal door het Duits akkoord 'partieel verbeteren, maar er blijft nog een lange weg te gaan'. Volgens de Agoria-adviseur bevindt België zich nu in de situatie van Duitsland in de periode 2008-2009, toen de grootste economie van de eurozone zelf met een loonhandicap worstelde. Daarop volgde een periode van sterke loonmatiging in Duitsland, dat pas sinds 2013-2014 de lonen weer wat sneller optrekt.

Nog volgens Vandermarliere was de afbouw van de loonhandicap nog sneller gebeurd zonder de mogelijkheid dat de lonen in 2016 met maximaal 0,6 procent kunnen stijgen, zoals voorzien in het onlangs bereikte sociaal akkoord. Ook zou de sector dit jaar nog mogelijk de indexering voelen, ten belope van 0,2 procent, zelfs indien de indexsprong zoals gepland wordt doorgevoerd. (Belga/BO)

Eind 2014 bedroegen de Belgische loonkosten voor de metaal-en technologiesector 43,6 euro per uur, tegenover 41,4 euro in de Duitse bedrijven. Dat de Duitse lonen nu met 3,4 procent omhoog gaan, betekent dat de Belgische concurrentiekracht in de sector iets verbetert. "Maar Duitsland is maar één partner", aldus Frank Vandermarliere, algemeen adviseur van Agoria. Vandermarliere verwijst naar de uurloonkosten van de drie buurlanden, die 38 euro bedraagt. In de eurozone stemmen de gemiddelde loonkosten in de sector ongeveer 34 euro per uur. De concurrentiekracht, aldus Vandermarliere, zal door het Duits akkoord 'partieel verbeteren, maar er blijft nog een lange weg te gaan'. Volgens de Agoria-adviseur bevindt België zich nu in de situatie van Duitsland in de periode 2008-2009, toen de grootste economie van de eurozone zelf met een loonhandicap worstelde. Daarop volgde een periode van sterke loonmatiging in Duitsland, dat pas sinds 2013-2014 de lonen weer wat sneller optrekt. Nog volgens Vandermarliere was de afbouw van de loonhandicap nog sneller gebeurd zonder de mogelijkheid dat de lonen in 2016 met maximaal 0,6 procent kunnen stijgen, zoals voorzien in het onlangs bereikte sociaal akkoord. Ook zou de sector dit jaar nog mogelijk de indexering voelen, ten belope van 0,2 procent, zelfs indien de indexsprong zoals gepland wordt doorgevoerd. (Belga/BO)