Over de hele wereld hebben de meeste scholen een lange zomervakantie op hun kalender staan. Die varieert in lengte van drie weken in Zuid-Korea tot drie maanden in de Verenigde Staten, Italië en Turkije.
...

Over de hele wereld hebben de meeste scholen een lange zomervakantie op hun kalender staan. Die varieert in lengte van drie weken in Zuid-Korea tot drie maanden in de Verenigde Staten, Italië en Turkije. De oorsprong van de zomervakantie dateert uit de negentiende eeuw, maar over de precieze omstandigheden waarin die is ontstaan, is niet veel bekend. Algemeen wordt aangenomen dat ze een overblijfsel is van het landbouwverleden van het Westen, toen families tijdens de zomer de hulp van hun kinderen op het veld nodig hadden. Maar menig historicus vindt dat daar weinig bewijzen van zijn. Uit onderzoeken, vooral in de VS, blijkt dat kinderen die na een lange vakantie terug naar school gaan, veel vergeten zijn van wat ze het vorige schooljaar geleerd hebben. In een studie uit het Amerikaanse Zuiden stond dat dat het "verlies aan kennis in de zomer" een kwart van de opleiding van een schooljaar tenietdoet. Arme kinderen lijken er het meest door getroffen: uit een studie van 2007 in Baltimore bleek dat die zomerse onderbreking verantwoordelijk kan zijn voor twee derde van de prestatiekloof tussen rijke en arme kinderen van 14 en 15 jaar. De bewijzen van buiten Amerika zijn dun gezaaid. Uit onderzoeken is wel gebleken dat de kennis van kinderen tijdens de zomer ook achteruitgaat in België, Groot-Brittannië, Canada, Duitsland en Malawi - allemaal landen waar de vakantie veel korter is dan in de VS. Ook voor de ouders kan de zomervakantie een uitdaging zijn. Veel gezinnen doen tijdens het schooljaar een beroep op het toezicht en de maaltijden die de school aanbiedt voor hun kroost. Als de vakantie aanbreekt, merken ze vaak opeens dat hun planning en hun budget onder druk komen. Experts stellen drie soorten oplossingen voor. Eén mogelijkheid is het schooljaar langer te maken. Voorstanders wijzen vol afgunst naar Zuid-Korea, dat het langste schooljaar en de kortste zomervakantie ter wereld heeft. Zuid-Koreaanse leerlingen halen schitterende resultaten op vergelijkende tests over hun kennis van wiskunde en wetenschappen en hun leesniveau. Maar dat is niet zonder gevolgen: Zuid-Koreaanse kinderen hebben meer mentale gezondheidsproblemen dan kinderen in andere rijke landen. Een andere oplossing kan zijn de vakantie gelijkmatig te verdelen over het jaar. Maar dat kan volgens sommige experts rekenen op weinig steun van het grote publiek, omdat de zomervakantie vaak diepgeworteld is in de traditie.Een derde oplossing is dat de overheid voorziet in een breder aanbod van zomeractiviteiten. Daardoor kunnen kinderen vaardigheden ontwikkelen die niet veel aandacht krijgen in het lessenpakket. "Kinderen moeten in de zomer meer studeren, maar niet noodzakelijk meer les volgen", zegt Matthew Boulay van de National Summer Learning Association, een Amerikaanse ngo.