De fiscale hervormingen die de Verenigde Staten willen doorvoeren, zullen op termijn wellicht het einde betekenen van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die opnieuw een bevestiging ziet dat de Belgische vennootschapsbelasting aan een herziening toe is.

Volgens minister Van Overtveldt neemt de VS de notionele intrestaftrek "duidelijk in het vizier". De Verenigde Staten wil geen verdragsvoordelen meer toekennen voor interesten die vanuit de VS worden betaald aan Belgische verbonden vennootschappen die genieten van de fiscale gunstmaatregel.

In de praktijk komt dat er volgens de minister op neer dat Amerika een heffing van 30 procent zal toepassen op interesten betaald aan een Belgische verbonden vennootschap. Daarbij houdt het geen rekening met de activiteiten van de vennootschap, en evenmin met de aanwezige substantie in België.

Enorme impact

"De VS is de grootste buitenlandse investeerder in België. De impact van dit nieuwe modelverdrag mag dan ook niet onderschat worden en betekent wellicht op termijn het einde van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context", verwacht Van Overtveldt, die er wel aan toevoegt dat daardoor het bestaande dubbelbelastingsverdrag tussen ons land en de VS dan moet heronderhandeld worden.

Van Overtveldt lanceerde eerder het voorstel om de vennootschapsbelasting in ons land snel te hervormen - een boodschap die hem niet in dank werd afgenomen door coalitiepartner CD&V. "Eens te meer wordt duidelijk dat onze vennootschapsbelasting aan een herziening toe is. De aanhoudende internationale druk op de Belgische niche-fiscaliteit moet ons aanzetten tot actie", zegt de minister.

Excess profit ruling

Hij alludeert daarbij niet enkel op de VS die de druk opvoert, maar ook op de excess profit ruling die door de Europese Commissie als illegale staatssteun worden beschouwd, en op de initiatieven van diezelfde Commissie rond "de anti-BEPS-richtlijn, waarbij Europa zich strenger wil profileren dan de OESO" in de aanpak van belastingontwijking.

"Het is duidelijk dat we voor zeer grote uitdagingen staan om ondernemen in België aantrekkelijk te houden, zowel voor KMO's als voor grote ondernemingen. Deze actuele ontwikkelingen zijn van cruciaal belang voor ons economisch weefsel en voor vele duizenden jobs", besluit Van Overtveldt.

De fiscale hervormingen die de Verenigde Staten willen doorvoeren, zullen op termijn wellicht het einde betekenen van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die opnieuw een bevestiging ziet dat de Belgische vennootschapsbelasting aan een herziening toe is. Volgens minister Van Overtveldt neemt de VS de notionele intrestaftrek "duidelijk in het vizier". De Verenigde Staten wil geen verdragsvoordelen meer toekennen voor interesten die vanuit de VS worden betaald aan Belgische verbonden vennootschappen die genieten van de fiscale gunstmaatregel. In de praktijk komt dat er volgens de minister op neer dat Amerika een heffing van 30 procent zal toepassen op interesten betaald aan een Belgische verbonden vennootschap. Daarbij houdt het geen rekening met de activiteiten van de vennootschap, en evenmin met de aanwezige substantie in België. "De VS is de grootste buitenlandse investeerder in België. De impact van dit nieuwe modelverdrag mag dan ook niet onderschat worden en betekent wellicht op termijn het einde van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context", verwacht Van Overtveldt, die er wel aan toevoegt dat daardoor het bestaande dubbelbelastingsverdrag tussen ons land en de VS dan moet heronderhandeld worden. Van Overtveldt lanceerde eerder het voorstel om de vennootschapsbelasting in ons land snel te hervormen - een boodschap die hem niet in dank werd afgenomen door coalitiepartner CD&V. "Eens te meer wordt duidelijk dat onze vennootschapsbelasting aan een herziening toe is. De aanhoudende internationale druk op de Belgische niche-fiscaliteit moet ons aanzetten tot actie", zegt de minister. Hij alludeert daarbij niet enkel op de VS die de druk opvoert, maar ook op de excess profit ruling die door de Europese Commissie als illegale staatssteun worden beschouwd, en op de initiatieven van diezelfde Commissie rond "de anti-BEPS-richtlijn, waarbij Europa zich strenger wil profileren dan de OESO" in de aanpak van belastingontwijking. "Het is duidelijk dat we voor zeer grote uitdagingen staan om ondernemen in België aantrekkelijk te houden, zowel voor KMO's als voor grote ondernemingen. Deze actuele ontwikkelingen zijn van cruciaal belang voor ons economisch weefsel en voor vele duizenden jobs", besluit Van Overtveldt.