"Na de crisis van 2008 gaven de banken de voorkeur aan spaarproducten die op hun balans kwamen -- zoals spaarboekjes, termijnrekeningen en kasbons -- om zich van financieringsbronnen te verzekeren. Sinds twee jaar hebben de liquiditeitsratio's van de banken zich hersteld en zijn er overvloedig liquiditeiten op de markt. De producten buiten de balans, zoals de beleggingsfondsen, worden dan ook meer naar voren geschoven. Bovendien gaat de spaarder zelf op zoek naar meer diversificatie en meer rendement. Dat duwt hem ook in de richting van fondsen."

Welke producten zijn het meest in trek?

Hugo Lasat: "Gemengde fondsen, waarin zowel aandelen, obligaties als andere activa zitten. Dat is een internationale trend. De spaarders willen duidelijk gediversifieerde producten."

Zelfs met OLO's op tien jaar die maar 0,7 procent opbrengen?

Hugo Lasat: "Ja, want het gedeelte obligaties compenseert het risico dat met de aandelen wordt genomen. Het is het klassieke spel van de afweging tussen verschillende soorten activa. Particuliere beleggers beseffen dat investeren in gemengde fondsen een manier is om een doeltreffende diversificatie te bereiken."

Een andere nadrukkelijke tendens is sparen voor de oude dag.

Hugo Lasat:"Inderdaad. Pensioenspaarfondsen zullen blijven groeien. De Belg heeft begrepen dat de eerste, de tweede en de derde pensioenpijler op zich onvoldoende zijn. Maar met alle drie samen kan hij na zijn pensioen wel een zekere levensstandaard behouden. 70 procent van de bevolking heeft een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Dat is een opmerkelijk percentage. Zelfs twintigers denken er onmiddellijk na hun intrede op de arbeidsmarkt al aan om een pensioenspaarpotje aan te leggen. Dat wordt ook aangemoedigd met een fiscale stimulans."

Ook de aandelenfondsen hervatten zich.

Hugo Lasat: "We stellen een bescheiden herstel van de groei vast, en de aandelenmarkt pikt daarop in. Dat schept een positief momentum. Er doet zich nog een andere trend voor: de toenemende rol van de fiscaliteit, die een aanzienlijke impact heeft op de obligatiefondsen. In Europa boeken die een exponentiële vooruitgang, maar in België stellen we dat fenomeen niet vast. Dat heeft te maken met de buitensporige belasting op dat soort producten. Nochtans zouden die de basis van de portefeuille van particuliere beleggers moeten vormen. Ik stel vast dat obligatiefondsen het moeten afleggen tegen afzonderlijke obligaties. Dat zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn: je zou de diversificatie moeten aanmoedigen in plaats van risico's te nemen met een individuele obligatie."

Verwacht u dit jaar een mooie oogst?

Hugo Lasat: "Ja, dat spreekt vanzelf. Er bestaat een sterke correlatie tussen de gunstige evolutie op de markt en de appetijt van de consumenten voor fondsen. Als de markt het een tijdlang goed doet, stijgt het uitstaande bedrag. Bovendien gaan de mensen in het huidige klimaat van lage intresten op zoek naar alternatieven voor de kasbon en het spaarboekje. Ze investeren meer op lange termijn en diversifiëren meer. Dat brengt hen dichter bij fondsen."

"Na de crisis van 2008 gaven de banken de voorkeur aan spaarproducten die op hun balans kwamen -- zoals spaarboekjes, termijnrekeningen en kasbons -- om zich van financieringsbronnen te verzekeren. Sinds twee jaar hebben de liquiditeitsratio's van de banken zich hersteld en zijn er overvloedig liquiditeiten op de markt. De producten buiten de balans, zoals de beleggingsfondsen, worden dan ook meer naar voren geschoven. Bovendien gaat de spaarder zelf op zoek naar meer diversificatie en meer rendement. Dat duwt hem ook in de richting van fondsen." Hugo Lasat: "Gemengde fondsen, waarin zowel aandelen, obligaties als andere activa zitten. Dat is een internationale trend. De spaarders willen duidelijk gediversifieerde producten." Hugo Lasat: "Ja, want het gedeelte obligaties compenseert het risico dat met de aandelen wordt genomen. Het is het klassieke spel van de afweging tussen verschillende soorten activa. Particuliere beleggers beseffen dat investeren in gemengde fondsen een manier is om een doeltreffende diversificatie te bereiken." Hugo Lasat:"Inderdaad. Pensioenspaarfondsen zullen blijven groeien. De Belg heeft begrepen dat de eerste, de tweede en de derde pensioenpijler op zich onvoldoende zijn. Maar met alle drie samen kan hij na zijn pensioen wel een zekere levensstandaard behouden. 70 procent van de bevolking heeft een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Dat is een opmerkelijk percentage. Zelfs twintigers denken er onmiddellijk na hun intrede op de arbeidsmarkt al aan om een pensioenspaarpotje aan te leggen. Dat wordt ook aangemoedigd met een fiscale stimulans." Hugo Lasat: "We stellen een bescheiden herstel van de groei vast, en de aandelenmarkt pikt daarop in. Dat schept een positief momentum. Er doet zich nog een andere trend voor: de toenemende rol van de fiscaliteit, die een aanzienlijke impact heeft op de obligatiefondsen. In Europa boeken die een exponentiële vooruitgang, maar in België stellen we dat fenomeen niet vast. Dat heeft te maken met de buitensporige belasting op dat soort producten. Nochtans zouden die de basis van de portefeuille van particuliere beleggers moeten vormen. Ik stel vast dat obligatiefondsen het moeten afleggen tegen afzonderlijke obligaties. Dat zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn: je zou de diversificatie moeten aanmoedigen in plaats van risico's te nemen met een individuele obligatie." Hugo Lasat: "Ja, dat spreekt vanzelf. Er bestaat een sterke correlatie tussen de gunstige evolutie op de markt en de appetijt van de consumenten voor fondsen. Als de markt het een tijdlang goed doet, stijgt het uitstaande bedrag. Bovendien gaan de mensen in het huidige klimaat van lage intresten op zoek naar alternatieven voor de kasbon en het spaarboekje. Ze investeren meer op lange termijn en diversifiëren meer. Dat brengt hen dichter bij fondsen."