Een overzicht van wat essentieel is, en wat niet.

Wat dreigt er te worden stilgelegd?

De National Zoo in Washington. De dieren zullen wel nog te eten krijgen. De federale belastingdienst. Er worden nog belastingen geïnd, maar terugstortingen worden uitgesteld. Museau van de Smithsonian-stichting, dat zijn onder meer verschillende bekende musea in Washington. Saneringswerken van giftig afval (dat was zo in de shutdown van 1995). Het uitspreken van faillissementen. Het uitbetalen van ambtenarenlonen (die worden dan na de shutdown gestort). Het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen.

Wat blijft zeker lopen?

Militaire operaties. Luchtverkeersleiding. Gevangenissen. Politiediensten en gerechtelijke onderzoeken.

De laatste shutdown dateert van in 1995. Toen bleef de overheid een viertal weken gesloten. Achter de schermen worden er nu al voorbereidingen getroffen voor als het tot zo'n shutdown zou komen.

De situatie is anders dan in 1995. Wat met Blackberry's bijvoorbeeld? Overheidspersoneel dat niet zou moeten werken tijdens de shutdown wordt geadviseerd om hun Blackberry uit te schakelen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat nu onder werken valt en wat niet. Op Twitter zitten met de Blackberry van je werk zou als werken beschouwd kunnen worden. Mensen die tijdens hun verplicht verlof werken, riskeren een tuchtsanctie. (NC)


Een overzicht van wat essentieel is, en wat niet. Wat dreigt er te worden stilgelegd? De National Zoo in Washington. De dieren zullen wel nog te eten krijgen. De federale belastingdienst. Er worden nog belastingen geïnd, maar terugstortingen worden uitgesteld. Museau van de Smithsonian-stichting, dat zijn onder meer verschillende bekende musea in Washington. Saneringswerken van giftig afval (dat was zo in de shutdown van 1995). Het uitspreken van faillissementen. Het uitbetalen van ambtenarenlonen (die worden dan na de shutdown gestort). Het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen. Wat blijft zeker lopen?Militaire operaties. Luchtverkeersleiding. Gevangenissen. Politiediensten en gerechtelijke onderzoeken. De laatste shutdown dateert van in 1995. Toen bleef de overheid een viertal weken gesloten. Achter de schermen worden er nu al voorbereidingen getroffen voor als het tot zo'n shutdown zou komen. De situatie is anders dan in 1995. Wat met Blackberry's bijvoorbeeld? Overheidspersoneel dat niet zou moeten werken tijdens de shutdown wordt geadviseerd om hun Blackberry uit te schakelen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat nu onder werken valt en wat niet. Op Twitter zitten met de Blackberry van je werk zou als werken beschouwd kunnen worden. Mensen die tijdens hun verplicht verlof werken, riskeren een tuchtsanctie. (NC)