De brave belegger betaalt door de nakende verwatering alweer het gelag, maar had natuurlijk beter moeten weten. Kleine aandeelhouders werden namelijk meermaals in de kou gezet sinds de opening van het eerste attractiepark van Disneyland Parijs in 1992. Uitbater Euro Disney bekoorde met dat feeërieke en mediagenieke themapark heel wat kleine beleggers. Die betaalden bij de beursgang ongeveer 11 euro per aandeel, maar hadden daar al snel spijt van. De daaropvolgende twee jaar stond het park al meteen aan de rand van het faillissement. Toch werd tien jaar later op enkele meters afstand een tweede park geopend, het Walt Disney Studios Park. Dat deed de schuldenlast verder aandikken, intussen tot 1,75 miljard euro. Dat een tweede park zou worden gebouwd, was echter onvermijdelijk. Het was overeengekomen tussen Disney en de Franse overheid in 1987.

De belegger betaalt het gelach

Net die overeenkomst is de strohalm waar heel wat beleggers zich altijd aan hebben vastgeklampt. Zij gingen er - terecht - van uit dat naarmate de jaren verstreken, een ondergang van Disneyland Parijs onwaarschijnlijker werd. De twee parken vormen namelijk de kern van een indrukwekkend ontwikkelingsprogramma voor de regio ten oosten van Parijs. De uitbouw van huisvesting, commerciële zones en weg- en spoorweginfrastructuur plus de daarbij horende forse tewerkstelling, maken dat de Franse overheid haar kar niet meer kan keren.

Ook Walt Disney is al lang voorbij het point of no return, en zal de verliezen in de Parijse parken verder slikken. Al moet het ook niet te gortig worden. Daarom dat Walt Disney, dat 40 procent heeft van Euro Disney, nu de greep op zijn Parijse dochter verstrakt. Alleen zou het Walt Disney sieren, mocht het Euro Disney zo elegant mogelijk van de beurs halen en een einde maken aan een voor vele beleggers onverkwikkelijk beurssprookje.

De brave belegger betaalt door de nakende verwatering alweer het gelag, maar had natuurlijk beter moeten weten. Kleine aandeelhouders werden namelijk meermaals in de kou gezet sinds de opening van het eerste attractiepark van Disneyland Parijs in 1992. Uitbater Euro Disney bekoorde met dat feeërieke en mediagenieke themapark heel wat kleine beleggers. Die betaalden bij de beursgang ongeveer 11 euro per aandeel, maar hadden daar al snel spijt van. De daaropvolgende twee jaar stond het park al meteen aan de rand van het faillissement. Toch werd tien jaar later op enkele meters afstand een tweede park geopend, het Walt Disney Studios Park. Dat deed de schuldenlast verder aandikken, intussen tot 1,75 miljard euro. Dat een tweede park zou worden gebouwd, was echter onvermijdelijk. Het was overeengekomen tussen Disney en de Franse overheid in 1987.Net die overeenkomst is de strohalm waar heel wat beleggers zich altijd aan hebben vastgeklampt. Zij gingen er - terecht - van uit dat naarmate de jaren verstreken, een ondergang van Disneyland Parijs onwaarschijnlijker werd. De twee parken vormen namelijk de kern van een indrukwekkend ontwikkelingsprogramma voor de regio ten oosten van Parijs. De uitbouw van huisvesting, commerciële zones en weg- en spoorweginfrastructuur plus de daarbij horende forse tewerkstelling, maken dat de Franse overheid haar kar niet meer kan keren. Ook Walt Disney is al lang voorbij het point of no return, en zal de verliezen in de Parijse parken verder slikken. Al moet het ook niet te gortig worden. Daarom dat Walt Disney, dat 40 procent heeft van Euro Disney, nu de greep op zijn Parijse dochter verstrakt. Alleen zou het Walt Disney sieren, mocht het Euro Disney zo elegant mogelijk van de beurs halen en een einde maken aan een voor vele beleggers onverkwikkelijk beurssprookje.