31 augustus 2014

Tot eind augustus is het mogelijk de klikregeling toe te passen. Door te 'klikken' kunnen voorheen gemaakte en belaste winsten - geld van de vennootschap - via een dividenduitkering overgebracht worden naar het kapitaal. Op die manier wordt dit geld van de vennootschap omgevormd tot eigen privé-fondsen alsof het een kapitaalverhoging met privégelden betreft.

De datum van afsluiting van het boekjaar is hier evenwel cruciaal. Voor de vennootschappen die al eerder hun balans afsloten, is de trein evenwel definitief gepasseerd. Voor de meeste vennootschappen is het nog wel mogelijk na vier jaar het kapitaal te verlagen en op die manier de gelden belastingvrij op de persoonlijke rekening te ontvangen.

In welke gevallen is dit interessant ? In feite al vanaf 50.000 euro. Hoe hoger het bedrag des te belangrijker wordt het fiscaal voordeel. Het klikken laat toe dat bijvoorbeeld een privélening binnen vier jaar terugbetaald wordt, dat een onroerend goed uit de vennootschap wordt gehaald, dat hogere dividenden niet gesanctioneerd kunnen worden uitgekeerd, dat aandelen worden overgenomen in het kader van bijvoorbeeld een overname, dat overtollige fondsen in de vennootschap via een kapitaalvermindering kunnen worden vrijgemaakt ten voordele van de aandeelhouders. Let wel, indien vennootschappen de aandeelhouders zijn, dan heeft de operatie weinig zin en is er meestal zelfs vennootschapsbelasting te betalen op 5 procent van het toegekende dividend.

30 september 2014

De tweede belangrijke datum is 30 september 2014. Tot die datum kunnen vennootschappen geliquideerd worden tegen 10 in plaats van tegen 25 procent, het tarief dat zal gelden vanaf 1 oktober 2014. Liquideren vraagt evenwel tijd, aangezien vandaag wellicht enkel nog de weg van de liquidatie in één akte haalbaar is. Daarvoor moeten evenwel alle schulden aan derden effectief betaald zijn op datum van de akte, tenzij de bedragen geconsigneerd worden; vennootschapsbelasting, btw, leveranciers, RSZ, personeel, leningen,...

De tegoeden van de aandeelhouders en de liquidatiebelasting zelf spelen hierbij geen rol. Bovendien zijn er, behalve voor de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap, een verslag van een bedrijfsrevisor of accountant en een notariële akte vereist. Geraakt de liquidatie niet tijdig rond, dan is er wel nog een noodoplossing door uiterlijk op 30 september 2014 een voorschot op de liquidatie uit te keren. Dat kan ook in natura, bijvoorbeeld via een onroerend goed, maar dan moet u zeer snel zijn omdat de notaris tal van tijdrovende opzoekingen moet doen.

Tot eind augustus is het mogelijk de klikregeling toe te passen. Door te 'klikken' kunnen voorheen gemaakte en belaste winsten - geld van de vennootschap - via een dividenduitkering overgebracht worden naar het kapitaal. Op die manier wordt dit geld van de vennootschap omgevormd tot eigen privé-fondsen alsof het een kapitaalverhoging met privégelden betreft. De datum van afsluiting van het boekjaar is hier evenwel cruciaal. Voor de vennootschappen die al eerder hun balans afsloten, is de trein evenwel definitief gepasseerd. Voor de meeste vennootschappen is het nog wel mogelijk na vier jaar het kapitaal te verlagen en op die manier de gelden belastingvrij op de persoonlijke rekening te ontvangen.In welke gevallen is dit interessant ? In feite al vanaf 50.000 euro. Hoe hoger het bedrag des te belangrijker wordt het fiscaal voordeel. Het klikken laat toe dat bijvoorbeeld een privélening binnen vier jaar terugbetaald wordt, dat een onroerend goed uit de vennootschap wordt gehaald, dat hogere dividenden niet gesanctioneerd kunnen worden uitgekeerd, dat aandelen worden overgenomen in het kader van bijvoorbeeld een overname, dat overtollige fondsen in de vennootschap via een kapitaalvermindering kunnen worden vrijgemaakt ten voordele van de aandeelhouders. Let wel, indien vennootschappen de aandeelhouders zijn, dan heeft de operatie weinig zin en is er meestal zelfs vennootschapsbelasting te betalen op 5 procent van het toegekende dividend.De tweede belangrijke datum is 30 september 2014. Tot die datum kunnen vennootschappen geliquideerd worden tegen 10 in plaats van tegen 25 procent, het tarief dat zal gelden vanaf 1 oktober 2014. Liquideren vraagt evenwel tijd, aangezien vandaag wellicht enkel nog de weg van de liquidatie in één akte haalbaar is. Daarvoor moeten evenwel alle schulden aan derden effectief betaald zijn op datum van de akte, tenzij de bedragen geconsigneerd worden; vennootschapsbelasting, btw, leveranciers, RSZ, personeel, leningen,... De tegoeden van de aandeelhouders en de liquidatiebelasting zelf spelen hierbij geen rol. Bovendien zijn er, behalve voor de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap, een verslag van een bedrijfsrevisor of accountant en een notariële akte vereist. Geraakt de liquidatie niet tijdig rond, dan is er wel nog een noodoplossing door uiterlijk op 30 september 2014 een voorschot op de liquidatie uit te keren. Dat kan ook in natura, bijvoorbeeld via een onroerend goed, maar dan moet u zeer snel zijn omdat de notaris tal van tijdrovende opzoekingen moet doen.