Het Belgische consumentenvertrouwen is in juli voor het eerst sinds februari afgenomen. De indicator die dat vertrouwen meet, daalde in juli tot -13 punten tegenover -10 in de twee voorgaande maanden. In maart en april stond de indicator iets hoger op -12.

Hoe dan ook, een score onder het nulpunt wijst op een overheersend pessimisme. Het is intussen al van mei 2011 geleden dat de indicator boven het nulpunt uitkwam.

De consumenten in ons land zien de toekomstige economische ontwikkelingen deze maand dus weer wat somberder in. Wat de persoonlijke financiën betreft, houden de gezinnen rekening met een lichte verslechtering, wat gepaard zou gaan met een forse afname van hun spaarvermogen.

Maar het is vooral de vrees voor toenemende werkloosheid die weegt op het vertrouwen in de conjunctuur.

Indicator consumentenvertrouwen (NBB)

20112012 juli-4januari-16augustus-9 februari-20september-9maart-12oktober-7april-12november-14mei-10december-12 juni-10 juli-13

(BO)

Het Belgische consumentenvertrouwen is in juli voor het eerst sinds februari afgenomen. De indicator die dat vertrouwen meet, daalde in juli tot -13 punten tegenover -10 in de twee voorgaande maanden. In maart en april stond de indicator iets hoger op -12. Hoe dan ook, een score onder het nulpunt wijst op een overheersend pessimisme. Het is intussen al van mei 2011 geleden dat de indicator boven het nulpunt uitkwam. De consumenten in ons land zien de toekomstige economische ontwikkelingen deze maand dus weer wat somberder in. Wat de persoonlijke financiën betreft, houden de gezinnen rekening met een lichte verslechtering, wat gepaard zou gaan met een forse afname van hun spaarvermogen. Maar het is vooral de vrees voor toenemende werkloosheid die weegt op het vertrouwen in de conjunctuur.Indicator consumentenvertrouwen (NBB) 20112012 juli-4januari-16augustus-9 februari-20september-9maart-12oktober-7april-12november-14mei-10december-12 juni-10 juli-13 (BO)