Volgens de recentste gegevens van de betalingsbalans is het saldo van de lopende rekening van België trendmatig verslechterd en sloot het in 2013 met een tekort van 2,2 procent van het bbp af.

Dat staat te lezen in het jaarverslag 2013 van de NBB. In de periode 1995-1999 kende België nog een overschot van meer dan 5 procent van het bbp. Een periode van recurrente tekorten, zoals die sinds 2008 aan de gang is, was sinds de eerste helft van de jaren tachtig niet meer vastgesteld. Een negatief saldo op de lopende rekening is slecht nieuws, want het betekent dat België boven zijn stand leeft.

De verslechtering van de lopende rekening is in belangrijke mate een gevolg van structurele factoren: een aanhoudende verzwakking van de handelsbalans en een verlies aan marktaandelen. Het aandeel van België in de uitvoer van goederen en diensten van een ruime selectie van 48 landen liep terug van 3,2 procent in 1995 tot 2,2 procent in 2012. Volgens de NBB heeft dat deels te maken met het feit dat België te weinig producten met hoge toegevoegde waarde produceert en exporteert.

Loonkostenhandicap van 25%

Daarnaast blijft de hoge loonkostenhandicap een probleem. Zo is de handicap per eenheid product (gecorrigeerd voor productiviteit) tegenover Duitsland opgelopen tot 25%. Tegenover de 3 belangrijkste buurlanden bedraagt de handicap 12%. Gouverneur Coene roept op om de loonkosten te beheersen.

Daarnaast pleit hij voor arbeidsmarkthervormingen (onder andere langere loopbanen) en het aanmoedigen van ondernemerschap. Er moeten ook bijkomende inspanningen genomen worden om de overheidsfinanciën te saneren. Bij de bekendmaking van het jaarverslag gaf Coene goede punten omdat het overheidstekort is teruggebracht tot 2,7 procent van het bbp. Premier Elio Di Rupo krijgt ook een pluim omwille van de arbeidsmarkt- en de pensioenhervormingen die deze regering heeft aangevat.

Maar volgens Coene moet er meer gebeuren "zo niet komen de hoge levenstandaard en de sociale bescherming onvermijdelijk onder druk te staan. België bevindt zich op een keerpunt."

Volgens de recentste gegevens van de betalingsbalans is het saldo van de lopende rekening van België trendmatig verslechterd en sloot het in 2013 met een tekort van 2,2 procent van het bbp af.Dat staat te lezen in het jaarverslag 2013 van de NBB. In de periode 1995-1999 kende België nog een overschot van meer dan 5 procent van het bbp. Een periode van recurrente tekorten, zoals die sinds 2008 aan de gang is, was sinds de eerste helft van de jaren tachtig niet meer vastgesteld. Een negatief saldo op de lopende rekening is slecht nieuws, want het betekent dat België boven zijn stand leeft.De verslechtering van de lopende rekening is in belangrijke mate een gevolg van structurele factoren: een aanhoudende verzwakking van de handelsbalans en een verlies aan marktaandelen. Het aandeel van België in de uitvoer van goederen en diensten van een ruime selectie van 48 landen liep terug van 3,2 procent in 1995 tot 2,2 procent in 2012. Volgens de NBB heeft dat deels te maken met het feit dat België te weinig producten met hoge toegevoegde waarde produceert en exporteert. Loonkostenhandicap van 25%Daarnaast blijft de hoge loonkostenhandicap een probleem. Zo is de handicap per eenheid product (gecorrigeerd voor productiviteit) tegenover Duitsland opgelopen tot 25%. Tegenover de 3 belangrijkste buurlanden bedraagt de handicap 12%. Gouverneur Coene roept op om de loonkosten te beheersen.Daarnaast pleit hij voor arbeidsmarkthervormingen (onder andere langere loopbanen) en het aanmoedigen van ondernemerschap. Er moeten ook bijkomende inspanningen genomen worden om de overheidsfinanciën te saneren. Bij de bekendmaking van het jaarverslag gaf Coene goede punten omdat het overheidstekort is teruggebracht tot 2,7 procent van het bbp. Premier Elio Di Rupo krijgt ook een pluim omwille van de arbeidsmarkt- en de pensioenhervormingen die deze regering heeft aangevat. Maar volgens Coene moet er meer gebeuren "zo niet komen de hoge levenstandaard en de sociale bescherming onvermijdelijk onder druk te staan. België bevindt zich op een keerpunt."