Het Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) haalde vorig jaar de kaap van 200 leden, komend van net geen 150 leden in 2008. Die groeispurt verklaarde zich niet in een groter investeringsbedrag, integendeel. In 2008 injecteerden de BAN-leden nog meer dan 6 miljoen euro in starters en jonge bedrijven. In 2012 was dat teruggezakt tot 4 miljoen euro. De cijfers staan in het nieuwste jaarrapport van BAN Vlaanderen.

"Het kleinere investeringsbedrag ligt deels aan de crisis," zegt Reginald Vossen, directeur van BAN Vlaanderen. "In heel West-Europa gaan de geïnvesteerde bedragen achteruit. Een andere verklaring is het toegenomen professionalisme van de business angels. Ze investeren niet het hele benodigde bedrag ineens. Ze beperken het risico door te investeren in kleinere schijven. Er komt pas een volgende schijf als de jonge starter bepaalde doelstellingen haalt. Dat kunnen meetbare objectieven zijn, zoals een bepaalde omzet, of kwalitatieve mijlpalen, zoals de marktintroductie van het product. De tijd dat een business angel zich enkel liet leiden door de liefde voor een dossier, is voorbij."

Vorig jaar klopten een kleine 600 starters en jonge ondernemers bij BAN Vlaanderen aan. De mediaan van het aangevraagde investeringsbedrag was 300.000 euro. Dat staat tegenover 112.500 euro, de mediaan van de bedragen die de business angels effectief investeerden. Om het verschil op te vullen, spreken de mensen van BAN Vlaanderen andere geldbronnen aan. "Dat kan een BA+lening zijn van het federale Participatiefonds," zegt Vossen. "Dat zijn achtergestelde leningen met voordelig rentetarief. We trekken ook naar de banken of andere financiers."

Weinig dossiers halen dit stadium. BAN Vlaanderen selecteert streng. Terwijl vorig jaar 600 dossiers in de bus vielen, werden er slechts 114 voorgelegd aan de business angels. Het aantal 'deals' of effectieve investeringen kwam uit op 14. "We zullen nooit een kandidaat zonder meer weigeren," zegt Vossen. "We proberen altijd door te verwijzen naar andere instanties, zoals het Participatiefonds of het Agentschap Ondernemen."

De meerderheid of 64 procent van de deals zijn investeringen in starters, het meest riskante deel van de risicokapitaalmarkt. Zijn er veel deals die achteraf mislukken? "Dat kan ik niet zomaar zeggen," aldus Vossen. "De business angels hoeven niet aan ons te rapporteren. Het Ark Angel Fund, het eerste durfkapitaalfonds van BAN Vlaanderen, kende 3 falingen op een totaal van 16 investeringen. Gezien de hoge risicograad valt dat best mee."

Hoe zit het met het rendement op de investeringen? "Moeilijk te meten," aldus Vossen. "Wij krijgen de info niet van de business angels, en bovendien worden meestal geen dividenden uitgekeerd. Franse en Finse studies spreken over rendementen van 10 tot 16 procent. Gezien de toegenomen professionalisering, zie ik onze business angels de bovenkant van die vork halen. Dat verwacht ik ook van ons tweede durfkapitaalfonds, het Ark Angel Activator Fund, dat net zijn eerste investeringen gedaan heeft. Het fonds beschikt over 14,8 miljoen euro, bijeengebracht door de bank ING, het Arkimedes Fonds van de Vlaamse overheid, en 57 business angels."

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN Vlaanderen) haalde vorig jaar de kaap van 200 leden, komend van net geen 150 leden in 2008. Die groeispurt verklaarde zich niet in een groter investeringsbedrag, integendeel. In 2008 injecteerden de BAN-leden nog meer dan 6 miljoen euro in starters en jonge bedrijven. In 2012 was dat teruggezakt tot 4 miljoen euro. De cijfers staan in het nieuwste jaarrapport van BAN Vlaanderen. "Het kleinere investeringsbedrag ligt deels aan de crisis," zegt Reginald Vossen, directeur van BAN Vlaanderen. "In heel West-Europa gaan de geïnvesteerde bedragen achteruit. Een andere verklaring is het toegenomen professionalisme van de business angels. Ze investeren niet het hele benodigde bedrag ineens. Ze beperken het risico door te investeren in kleinere schijven. Er komt pas een volgende schijf als de jonge starter bepaalde doelstellingen haalt. Dat kunnen meetbare objectieven zijn, zoals een bepaalde omzet, of kwalitatieve mijlpalen, zoals de marktintroductie van het product. De tijd dat een business angel zich enkel liet leiden door de liefde voor een dossier, is voorbij." Vorig jaar klopten een kleine 600 starters en jonge ondernemers bij BAN Vlaanderen aan. De mediaan van het aangevraagde investeringsbedrag was 300.000 euro. Dat staat tegenover 112.500 euro, de mediaan van de bedragen die de business angels effectief investeerden. Om het verschil op te vullen, spreken de mensen van BAN Vlaanderen andere geldbronnen aan. "Dat kan een BA+lening zijn van het federale Participatiefonds," zegt Vossen. "Dat zijn achtergestelde leningen met voordelig rentetarief. We trekken ook naar de banken of andere financiers." Weinig dossiers halen dit stadium. BAN Vlaanderen selecteert streng. Terwijl vorig jaar 600 dossiers in de bus vielen, werden er slechts 114 voorgelegd aan de business angels. Het aantal 'deals' of effectieve investeringen kwam uit op 14. "We zullen nooit een kandidaat zonder meer weigeren," zegt Vossen. "We proberen altijd door te verwijzen naar andere instanties, zoals het Participatiefonds of het Agentschap Ondernemen." De meerderheid of 64 procent van de deals zijn investeringen in starters, het meest riskante deel van de risicokapitaalmarkt. Zijn er veel deals die achteraf mislukken? "Dat kan ik niet zomaar zeggen," aldus Vossen. "De business angels hoeven niet aan ons te rapporteren. Het Ark Angel Fund, het eerste durfkapitaalfonds van BAN Vlaanderen, kende 3 falingen op een totaal van 16 investeringen. Gezien de hoge risicograad valt dat best mee." Hoe zit het met het rendement op de investeringen? "Moeilijk te meten," aldus Vossen. "Wij krijgen de info niet van de business angels, en bovendien worden meestal geen dividenden uitgekeerd. Franse en Finse studies spreken over rendementen van 10 tot 16 procent. Gezien de toegenomen professionalisering, zie ik onze business angels de bovenkant van die vork halen. Dat verwacht ik ook van ons tweede durfkapitaalfonds, het Ark Angel Activator Fund, dat net zijn eerste investeringen gedaan heeft. Het fonds beschikt over 14,8 miljoen euro, bijeengebracht door de bank ING, het Arkimedes Fonds van de Vlaamse overheid, en 57 business angels."