De grootste economie van Europa was in het slotkwartaal van 2021 al gekrompen. Toen kende het bruto binnenlands product (bbp) volgens voorlopige gegevens een terugval met 0,7 procent. 'In het winterkwartaal 2022 zullen de Duitse economische prestaties opnieuw voelbaar terugvallen', aldus de Bundesbank in een maandag gepubliceerd bericht. Naast de maatregelen die nog steeds van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus, draagt waarschijnlijk ook de ziekte-uitval door de omikrongolf bij aan de krimp.

Technisch gezien zou de Duitse economie door de twee opeenvolgende dalingen in recessie zijn. De centrale bank rekent er wel op dat de economie in het voorjaar weer sterk zal aantrekken 'in zover de pandemie afzwakt en de toeleveringsknelpunten afnemen'. Ze verwijst daarvoor onder meer naar de goed gevulde orderboekjes van de ondernemingen.

Wat de stijgende consumptieprijzen betreft, verwachten de economen van de Bundesbank niet dat die snel zullen aflaten. Als gevolg van de hoge inflatie en de aanhoudende vraag zal de opwaartse druk op de prijzen hoog blijven, luidt het.

In dat verband reageert de centrale bank ook sceptisch op de plannen van Duits minister van Werk Hubertus Heil om het minimumloon te verhogen tot 12 euro per uur vanaf 1 oktober 2022. 'Deze politieke ingreep in de loonvorming zou de salarissen in de onderste loongroepen voelbaar verhogen en ook een merkbaar effect hebben op de bovenliggende loonsegmenten', luidt het. 'Het kan echter niet worden uitgesloten dat, in het huidige klimaat van zeer hoge inflatie, een sterkere doorberekening van de lonen in de prijzen zal gebeuren.'

De grootste economie van Europa was in het slotkwartaal van 2021 al gekrompen. Toen kende het bruto binnenlands product (bbp) volgens voorlopige gegevens een terugval met 0,7 procent. 'In het winterkwartaal 2022 zullen de Duitse economische prestaties opnieuw voelbaar terugvallen', aldus de Bundesbank in een maandag gepubliceerd bericht. Naast de maatregelen die nog steeds van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus, draagt waarschijnlijk ook de ziekte-uitval door de omikrongolf bij aan de krimp. Technisch gezien zou de Duitse economie door de twee opeenvolgende dalingen in recessie zijn. De centrale bank rekent er wel op dat de economie in het voorjaar weer sterk zal aantrekken 'in zover de pandemie afzwakt en de toeleveringsknelpunten afnemen'. Ze verwijst daarvoor onder meer naar de goed gevulde orderboekjes van de ondernemingen. Wat de stijgende consumptieprijzen betreft, verwachten de economen van de Bundesbank niet dat die snel zullen aflaten. Als gevolg van de hoge inflatie en de aanhoudende vraag zal de opwaartse druk op de prijzen hoog blijven, luidt het. In dat verband reageert de centrale bank ook sceptisch op de plannen van Duits minister van Werk Hubertus Heil om het minimumloon te verhogen tot 12 euro per uur vanaf 1 oktober 2022. 'Deze politieke ingreep in de loonvorming zou de salarissen in de onderste loongroepen voelbaar verhogen en ook een merkbaar effect hebben op de bovenliggende loonsegmenten', luidt het. 'Het kan echter niet worden uitgesloten dat, in het huidige klimaat van zeer hoge inflatie, een sterkere doorberekening van de lonen in de prijzen zal gebeuren.'