Het bruto binnenlands product van het Latijns-Amerikaanse land kwam uit op 1,77 triljoen dollar of 9.263 dollar per hoofd van de bevolking.

De daling van het bbp was het gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis. Vooral in de eerste maanden van vorig jaar was de crisis voelbaar. In het vierde kwartaal was er sprake van een herstel: het bbp groeide met 2 procent tegenover het voorgaande kwartaal.

De industriële activiteit daalde in 2009 met 5,5 procent, de landbouw ging met 5,2 procent achteruit. Enkel in de dienstensector was er nog een groei, met 2,6 procent.

Het bruto binnenlands product van het Latijns-Amerikaanse land kwam uit op 1,77 triljoen dollar of 9.263 dollar per hoofd van de bevolking. De daling van het bbp was het gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis. Vooral in de eerste maanden van vorig jaar was de crisis voelbaar. In het vierde kwartaal was er sprake van een herstel: het bbp groeide met 2 procent tegenover het voorgaande kwartaal. De industriële activiteit daalde in 2009 met 5,5 procent, de landbouw ging met 5,2 procent achteruit. Enkel in de dienstensector was er nog een groei, met 2,6 procent.