De landbouworganisatie schrijft de recente stijging van de tarweprijs - tot het hoogste peil in bijna twee jaar - behalve aan de regen en de droogte ook toe aan het feit " dat speculanten opnieuw de weg naar de graanmarkt gevonden hebben". De Boerenbond noemt het gedrag van de zogenaamde financiële speculanten in dat verband onethisch en onaanvaardbaar. Dergelijke speculatie zou zowel de boer als de consument armer maken.

Volgens de Boerenbond is er objectief gezien momenteel trouwens helemaal geen reden tot paniek op de graanmarkten. Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden - onder meer in Canada (regen), Rusland en Kazachstan (grote droogte) - voorspelt de Amerikaanse landbouwadministratie nochtans dat in het marktjaar 2010-11 het wereldverbruik van tarwe (667 miljoen ton) boven de wereldproductie van 661 miljoen ton zal uitstijgen.

De landbouworganisatie maakt zich evenwel sterk dat het tekort probleemloos kan worden opgevangen door de bestaande voorraden, die tijdens het lopende marktjaar opgelopen zijn tot 198 miljoen ton, aan te snijden.

De Boerenbond hekelt het feit dat de markt vandaag een centrale rol speelt in het landbouwbeleid van de EU. Dat zou een gevolg zijn van de lakse houding van de de Europese Unie, waardoor ze zich sinds 1992 stelselmatig uit de markt terugtrekt. Die houding zou leiden tot "toenemende prijsinstabiliteit en structureel lage prijzen".

De organisatie pleit er nu voor dat de EU bovenop het huidige instrumentarium (interventie, opslag) nieuwe instrumenten ontwikkelt (verzekeringen, termijnmarkten, ...) om de markten te stabiliseren.

De Morgen meldde maandag op basis van berekeningen van The Economist dat de prijs van het graan de afgelopen maand met 36 procent en het afgelopen jaar met 47 procent hoger ging. Omgerekend zijn de 'ruwe ingrediënten' voor een westers ontbijt sinds juni met 25 procent gestegen.

De landbouworganisatie schrijft de recente stijging van de tarweprijs - tot het hoogste peil in bijna twee jaar - behalve aan de regen en de droogte ook toe aan het feit " dat speculanten opnieuw de weg naar de graanmarkt gevonden hebben". De Boerenbond noemt het gedrag van de zogenaamde financiële speculanten in dat verband onethisch en onaanvaardbaar. Dergelijke speculatie zou zowel de boer als de consument armer maken. Volgens de Boerenbond is er objectief gezien momenteel trouwens helemaal geen reden tot paniek op de graanmarkten. Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden - onder meer in Canada (regen), Rusland en Kazachstan (grote droogte) - voorspelt de Amerikaanse landbouwadministratie nochtans dat in het marktjaar 2010-11 het wereldverbruik van tarwe (667 miljoen ton) boven de wereldproductie van 661 miljoen ton zal uitstijgen. De landbouworganisatie maakt zich evenwel sterk dat het tekort probleemloos kan worden opgevangen door de bestaande voorraden, die tijdens het lopende marktjaar opgelopen zijn tot 198 miljoen ton, aan te snijden. De Boerenbond hekelt het feit dat de markt vandaag een centrale rol speelt in het landbouwbeleid van de EU. Dat zou een gevolg zijn van de lakse houding van de de Europese Unie, waardoor ze zich sinds 1992 stelselmatig uit de markt terugtrekt. Die houding zou leiden tot "toenemende prijsinstabiliteit en structureel lage prijzen". De organisatie pleit er nu voor dat de EU bovenop het huidige instrumentarium (interventie, opslag) nieuwe instrumenten ontwikkelt (verzekeringen, termijnmarkten, ...) om de markten te stabiliseren.De Morgen meldde maandag op basis van berekeningen van The Economist dat de prijs van het graan de afgelopen maand met 36 procent en het afgelopen jaar met 47 procent hoger ging. Omgerekend zijn de 'ruwe ingrediënten' voor een westers ontbijt sinds juni met 25 procent gestegen.