'De Europese verordening inzake marktmisbruik voorziet in een actieve opsporingsplicht voor iedere persoon die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengt of uitvoert', staat in een persbericht. 'De FSMA stelde een onderzoek in bij Argenta Spaarbank naar de mogelijke niet-naleving van deze opsporingsplicht in de periode van 3 juli 2016 tot en met 27 april 2018. Het onderzoek was het gevolg van de antwoorden die Argenta op 27 april 2018 aan de FSMA had verschaft in het kader van een controle inzake de naleving van de opsporingsplicht. Op grond van het onderzoek oordeelde de FSMA dat de regelingen, systemen en procedures waarover Argenta tijdens de onderzochte periode beschikte voor de opsporing en melding van verdachte orders en transacties niet voldeden aan de regelgeving.'

Er komt ook een vermelding op de website van de FSMA.

De bank heeft intussen bijkomende maatregelen genomen, om haar actieve opsporingsplicht na te komen, bevestigt de beurswaakhond: 'Ze verbeterde bestaande systemen, voorzag opleidingen voor haar medewerkers en rolde een bijkomend opsporingssysteem uit.'

'De Europese verordening inzake marktmisbruik voorziet in een actieve opsporingsplicht voor iedere persoon die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengt of uitvoert', staat in een persbericht. 'De FSMA stelde een onderzoek in bij Argenta Spaarbank naar de mogelijke niet-naleving van deze opsporingsplicht in de periode van 3 juli 2016 tot en met 27 april 2018. Het onderzoek was het gevolg van de antwoorden die Argenta op 27 april 2018 aan de FSMA had verschaft in het kader van een controle inzake de naleving van de opsporingsplicht. Op grond van het onderzoek oordeelde de FSMA dat de regelingen, systemen en procedures waarover Argenta tijdens de onderzochte periode beschikte voor de opsporing en melding van verdachte orders en transacties niet voldeden aan de regelgeving.' Er komt ook een vermelding op de website van de FSMA.De bank heeft intussen bijkomende maatregelen genomen, om haar actieve opsporingsplicht na te komen, bevestigt de beurswaakhond: 'Ze verbeterde bestaande systemen, voorzag opleidingen voor haar medewerkers en rolde een bijkomend opsporingssysteem uit.'