Het komende jaar wordt een toename van het loon met 2 procent verwacht. VolgensHay Group is de trend van beperkte salarisgroei al langer bezig. Z

o bedroeg de gemiddelde stijging 2,4 procent in 2013, en 4,2 procent in 2012.

"De dalende cijfers voor 2014 worden verklaard door de lage inflatie en dito loonindexering", luidt het in een persbericht van Hay Group. "Met 1 procent indexering en een anciënniteitsverhoging van ongeveer 0,5 procent is meteen het grootste deel van de gemiddelde verhoging verklaard."

Opvallend is dat de gemiddelde loonsverhoging voor lagere bedienden (1,6 procent) lager lag dan die voor kaderleden (2,1 procent). In 2013 was dat nog omgekeerd. "Dat de bedienden in 2014 minder kregen, wordt vooral verklaard door het uitblijven van collectieve salarisverhogingen boven de index, die in de jaren voorheen vaak binnen cao's werden afgesproken. De loonmatiging is hier duidelijk merkbaar", aldus de onderzoekers.

Zij stellen ook vast dat het belang van variabele beloning toeneemt: "drie kwart van de werknemers ontvangt tegenwoordig een vorm van variabel loon". Het bureau verwacht dat de trend van beperkte en selectieve loonsverhogingen zal doorzetten.

Voor 2015 wordt rekening gehouden met een gemiddelde loonstijging van 2 procent. Hay Group wijst erop dat de indexverhoging lager zal liggen omdat de inflatie laag is. "Bovendien kunnen maatregelen die vandaag op de onderhandelingstafel liggen, zoals een indexsprong, nog voor verdere loonmatiging zorgen", klinkt het nog.

Het onderzoek is gebaseerd op loongegevens van meer dan 175.000 werknemers van 500 grote en middelgrote ondernemingen in België. (Belga/BO)

Het komende jaar wordt een toename van het loon met 2 procent verwacht. VolgensHay Group is de trend van beperkte salarisgroei al langer bezig. Zo bedroeg de gemiddelde stijging 2,4 procent in 2013, en 4,2 procent in 2012. "De dalende cijfers voor 2014 worden verklaard door de lage inflatie en dito loonindexering", luidt het in een persbericht van Hay Group. "Met 1 procent indexering en een anciënniteitsverhoging van ongeveer 0,5 procent is meteen het grootste deel van de gemiddelde verhoging verklaard." Opvallend is dat de gemiddelde loonsverhoging voor lagere bedienden (1,6 procent) lager lag dan die voor kaderleden (2,1 procent). In 2013 was dat nog omgekeerd. "Dat de bedienden in 2014 minder kregen, wordt vooral verklaard door het uitblijven van collectieve salarisverhogingen boven de index, die in de jaren voorheen vaak binnen cao's werden afgesproken. De loonmatiging is hier duidelijk merkbaar", aldus de onderzoekers. Zij stellen ook vast dat het belang van variabele beloning toeneemt: "drie kwart van de werknemers ontvangt tegenwoordig een vorm van variabel loon". Het bureau verwacht dat de trend van beperkte en selectieve loonsverhogingen zal doorzetten. Voor 2015 wordt rekening gehouden met een gemiddelde loonstijging van 2 procent. Hay Group wijst erop dat de indexverhoging lager zal liggen omdat de inflatie laag is. "Bovendien kunnen maatregelen die vandaag op de onderhandelingstafel liggen, zoals een indexsprong, nog voor verdere loonmatiging zorgen", klinkt het nog. Het onderzoek is gebaseerd op loongegevens van meer dan 175.000 werknemers van 500 grote en middelgrote ondernemingen in België. (Belga/BO)