De daling van de schuldgraad is een gevolg van besparingen én van het klimaat van lage rentes waar ons land kan van genieten. Het lage renteklimaat is goed voor de helft van de totale inspanning (0,5 procentpunt) die is geleverd om de schuldgraad te doen verminderen.

Ter herinnering: in 2007 bedroeg de Belgische schuldgraad maar 87 procent van het bbp. Sindsdien is de schuld dus gestaag gestegen tot meer dan 106 procent van het bbp. Die stijging is onder meer een gevolg van overheidssteun aan door de crisis getroffen EU-lidstaten (11,3 miljard euro) en overheidssteun aan de banken (11,5 miljard euro): samen goed voor een verhoging van de schuldgraad met 5,6 procent.

"De schuldgraad blijft hoog", erkent minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "Structurele hervormingen kunnen dat doen dalen, denk maar aan de pensioenhervorming. We gaan die kalender van hervormingen voortzetten."

Ons land moet die schuldgraad de komende jaren nog verder afbouwen van Europa. Op twintig jaar tijd moet de schuldgraad omlaag naar 60 procent, of een gemiddelde daling met 2,2 procentpunt per jaar. Dat staat ook zo in het stabiliteitsprogramma.

Voor 2016 mikt België op een stabilisering van de schuldgraad op 106,2 procent, om daarna te dalen en tegen 2019 op 99,6 procent uit te komen.

De daling van de rentelast - de jaarlijkse rente te betalen op de schuld - moet helpen om de schuldgraad te verlagen. In 2015 is de rentelast al gedaald naar 10 miljard euro, tegen 12 miljard euro in 2012. Met dank aan de lage rentes. Uitgedrukt in euro's bedroeg de staatsschuld eind 2015 434,19 miljard euro. De grootste hap daarvan is voor de federale overheid: 365,33 miljard euro of 84,14 procent van de totale schuldenberg.

(Belga/BO)

De daling van de schuldgraad is een gevolg van besparingen én van het klimaat van lage rentes waar ons land kan van genieten. Het lage renteklimaat is goed voor de helft van de totale inspanning (0,5 procentpunt) die is geleverd om de schuldgraad te doen verminderen. Ter herinnering: in 2007 bedroeg de Belgische schuldgraad maar 87 procent van het bbp. Sindsdien is de schuld dus gestaag gestegen tot meer dan 106 procent van het bbp. Die stijging is onder meer een gevolg van overheidssteun aan door de crisis getroffen EU-lidstaten (11,3 miljard euro) en overheidssteun aan de banken (11,5 miljard euro): samen goed voor een verhoging van de schuldgraad met 5,6 procent. "De schuldgraad blijft hoog", erkent minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "Structurele hervormingen kunnen dat doen dalen, denk maar aan de pensioenhervorming. We gaan die kalender van hervormingen voortzetten." Ons land moet die schuldgraad de komende jaren nog verder afbouwen van Europa. Op twintig jaar tijd moet de schuldgraad omlaag naar 60 procent, of een gemiddelde daling met 2,2 procentpunt per jaar. Dat staat ook zo in het stabiliteitsprogramma. Voor 2016 mikt België op een stabilisering van de schuldgraad op 106,2 procent, om daarna te dalen en tegen 2019 op 99,6 procent uit te komen. De daling van de rentelast - de jaarlijkse rente te betalen op de schuld - moet helpen om de schuldgraad te verlagen. In 2015 is de rentelast al gedaald naar 10 miljard euro, tegen 12 miljard euro in 2012. Met dank aan de lage rentes. Uitgedrukt in euro's bedroeg de staatsschuld eind 2015 434,19 miljard euro. De grootste hap daarvan is voor de federale overheid: 365,33 miljard euro of 84,14 procent van de totale schuldenberg.(Belga/BO)