Het Planbureau berekende dat bij een structurele verhoging van de overheidsinvesteringen van 2,4 procent tot 2,9 procent van het bbp - of zo'n 2 miljard euro-, het eerste jaar goed is voor een stijging van het bruto binnenlands product met0,24 procent .Na twintig jaar loopt de bijkomende groei zelfs op tot 2,77 procent.

"De langetermijnimpact wordt voornamelijk verklaard door de hogere productiviteit in de privésector, maar ook door een stijging van het aantal gewerkte uren", luidt het.

Meer werk zou ook een positief effect moeten hebben op de consumptie en de investeringen van particulieren. De extra overheidsinvesteringen betalen zichzelf dus gedeeltelijk terug, maar niet volledig.

Het Planbureau berekende welke financiering het meeste effect heeft en dat blijkt het verhogen van de consumptiebelasting (btw). Dan zou de extra economische groei na twintig jaar nog uitkomen op 2,69 procent. Door te besparen op andere overheidsuitgaven, blijft de extra groei beperkt tot 2,43 procent. Hogere lasten op arbeid of kapitaal beperken de groei het meest.

Als België er niet voor zou kiezen om zijn overheidsinvesteringen te verhogen, maar enkel te herschikken, gaat de voorkeur van het Planbureau uit naar infrastructuurwerken. "Die leiden tot een extra bbp-groei van 1,2 procent na drie jaar", luidt het.

België hinkt trouwens achterop wat overheidsinvesteringen betreft: ons land investeert jaarlijks gemiddeld 2,4 procent van het bbp. In Frankrijk en Nederland is dat 3,5 procent. Het Europese gemiddelde bedraagt 2,7 procent.

Het Planbureau berekende dat bij een structurele verhoging van de overheidsinvesteringen van 2,4 procent tot 2,9 procent van het bbp - of zo'n 2 miljard euro-, het eerste jaar goed is voor een stijging van het bruto binnenlands product met0,24 procent .Na twintig jaar loopt de bijkomende groei zelfs op tot 2,77 procent. "De langetermijnimpact wordt voornamelijk verklaard door de hogere productiviteit in de privésector, maar ook door een stijging van het aantal gewerkte uren", luidt het. Meer werk zou ook een positief effect moeten hebben op de consumptie en de investeringen van particulieren. De extra overheidsinvesteringen betalen zichzelf dus gedeeltelijk terug, maar niet volledig.Het Planbureau berekende welke financiering het meeste effect heeft en dat blijkt het verhogen van de consumptiebelasting (btw). Dan zou de extra economische groei na twintig jaar nog uitkomen op 2,69 procent. Door te besparen op andere overheidsuitgaven, blijft de extra groei beperkt tot 2,43 procent. Hogere lasten op arbeid of kapitaal beperken de groei het meest. Als België er niet voor zou kiezen om zijn overheidsinvesteringen te verhogen, maar enkel te herschikken, gaat de voorkeur van het Planbureau uit naar infrastructuurwerken. "Die leiden tot een extra bbp-groei van 1,2 procent na drie jaar", luidt het. België hinkt trouwens achterop wat overheidsinvesteringen betreft: ons land investeert jaarlijks gemiddeld 2,4 procent van het bbp. In Frankrijk en Nederland is dat 3,5 procent. Het Europese gemiddelde bedraagt 2,7 procent.