Volgens de OESO zijn niet alleen de minimumlonen maar ook de werkloosheidsuitkeringen in ons land te hoog. Bovendien moet er gesleuteld worden aan het indexmechanisme.

De Belgische minimumlonen liggen - in vergelijking met de internationale standaarden - te hoog, wat de toegang tot de arbeidsmarkt voor veel laaggeschoolde arbeiders belemmert. Dat stelt de OESO, de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling, in een recent rapport over de Belgische arbeidsmarkt. De OESO merkt ook op dat de werkloosheidsuitkeringen in België vrij 'genereus' zijn. Dat zou in de eerste plaats het geval zijn voor de langdurig werklozen.

Dan is het er nog het luik over het veel besproken indexmechanisme in België. "Het zou een eerste stap kunnen zijn om de gezondheidsindex te herdefiniëren door alle energiecomponenten uit te sluiten", luidt het.

De OESO blijkt evenmin onder de indruk van de relatief geringe toename van de werkloosheid. De werkloosheid is in België tijdens de crisis minder gestegen dan in de meeste andere OESO -landen, maar dat zou volgens de organisatie te danken zijn aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. De OESO adviseert om het systeem van tijdelijke werkloosheid te hervormen en er geen systematisch gebruik van te maken.

De beleidsmakers in ons land moeten ook nog een antwoord vinden op de vergrijzing, waardoor steeds meer werknemers met een vast contract uit het arbeidscircuit verdwijnen. Het beleid moet er volgens de OESO op gericht zijn de huidige 'outsiders' op de arbeidsmarkt een sterkere positie te geven.

Dat betekent niet dat mensen niet zo lang mogelijk aan het werk moeten blijven. De OESO verwijst in dat verband naar de lage effectieve pensioenleeftijd in België. (Belga/BO)

Volgens de OESO zijn niet alleen de minimumlonen maar ook de werkloosheidsuitkeringen in ons land te hoog. Bovendien moet er gesleuteld worden aan het indexmechanisme. De Belgische minimumlonen liggen - in vergelijking met de internationale standaarden - te hoog, wat de toegang tot de arbeidsmarkt voor veel laaggeschoolde arbeiders belemmert. Dat stelt de OESO, de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling, in een recent rapport over de Belgische arbeidsmarkt. De OESO merkt ook op dat de werkloosheidsuitkeringen in België vrij 'genereus' zijn. Dat zou in de eerste plaats het geval zijn voor de langdurig werklozen. Dan is het er nog het luik over het veel besproken indexmechanisme in België. "Het zou een eerste stap kunnen zijn om de gezondheidsindex te herdefiniëren door alle energiecomponenten uit te sluiten", luidt het. De OESO blijkt evenmin onder de indruk van de relatief geringe toename van de werkloosheid. De werkloosheid is in België tijdens de crisis minder gestegen dan in de meeste andere OESO -landen, maar dat zou volgens de organisatie te danken zijn aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. De OESO adviseert om het systeem van tijdelijke werkloosheid te hervormen en er geen systematisch gebruik van te maken.De beleidsmakers in ons land moeten ook nog een antwoord vinden op de vergrijzing, waardoor steeds meer werknemers met een vast contract uit het arbeidscircuit verdwijnen. Het beleid moet er volgens de OESO op gericht zijn de huidige 'outsiders' op de arbeidsmarkt een sterkere positie te geven. Dat betekent niet dat mensen niet zo lang mogelijk aan het werk moeten blijven. De OESO verwijst in dat verband naar de lage effectieve pensioenleeftijd in België. (Belga/BO)